Af Rune Larsen, Formand for DN Næstved

Det er for tiden en sand fornøjelse at færdes langs kommunens veje og grønne arealer, hvor der står fine vilde blomster og græs. Det vrimler med: Kællingetand, Knopurt, Cikorie, Gederams, Merian og mange flere. At der skal ryddes og slås græs hvor trafiksikkerheden kræver det, er vel en selvfølge, men mange steder kan både hensynet til trafikken og naturen sagtens forenes. Udfoldelsesmulighederne for børn på legepladser og boldbaner og hensynet til gangbesværet personer skal naturligvis fortsat prioriteres med passende græsslåning.

Tak til kommunens Vej og Park, forskellige grundejerforeninger og lodsejere for at gøre fremskridt i forvaltningen af vores grøftekanter og grønne arealer.

 

Foto: Rune Larsen