Næstved Museumsforening indbyder til forårets sidste foredrag. Her vil tidligere museumsdirektør Palle Birk fortælle om Præstøs historie. 

Præstø er en idyllisk by på Sjællands østkyst, nu en del af Vordingborg Kommune. Men sådan har det ikke altid været. Præstø er faktisk opstået som Skovklosters ladeplads mod øst, vendt mod Skånemarkedet især.

Præstø baserer sig på det jordegods, som kongedatteren Bodil og hendes sønner skænkede i 1135 til oprettelsen af Næstved Sct. Peders Kloster, Skovkloster, i dag Herlufsholm. Peder Bodilsen gav dette år en sjettedel af Faxinge Ore til det ny kloster, og i de følgende år udvidede Skovklosters sine ejendomme i området og etablerede ladepladsen.

Præstø har givetvis fået sit navn efter Skovklosters munke. Som benediktinere gik de i sort og kaldtes derfor ”de sorte præster”, og det var deres ø, derfor Præst-ø. Skovkloster gav byen egen sognekirke, som lå direkte under Skovkloster uden afgift til Roskildebispen. Senere byggede kongen privatkirke i byen, den kirke, som efter Reformationen blev den stående sognekirke.                                          

Foredraget finder sted onsdag d. 12. april kl.19.00 i Kulturhuset Boderne, Sct. Peders Kirkeplads 8, Næstved.

Entre kr. 30, gratis for medlemmer af Næstved Museumsforening.

Der er salg af kaffe og kage i pausen.

Foto: Næstved Museumsforening