Hvad bruger man egentlig robotter til? Og hvordan fungerer de? I denne uge har elever i femte klasse på Fladsåskolen emneuge om Lego Space Challenge, hvor de skal arbejde med robotteknologi og automatisering. Det arbejder en række private virksomheder i kommunen også med, så for at bygge bro til dem, skal eleverne se robotter arbejde på to virksomheder.

7. og 8. klasserne på Fladsåskolen afd. Mogenstrup har i samme uge emneuge om Det gode liv. De skal på ”virksomhedssafari” og besøge to virksomheder. Her skal de blandt andet prøve at skifte hjul på en bil og have en murerske i hånden.

Der afvikles samlet 17 virksomhedsbesøg i de to dage.

Vil øge søgning til erhvervsuddannelserne
Virksomhedsbesøgene er en del af Næstved Kommunes strategiske samarbejde med mere end 30 lokale virksomheder om at øge søgningen til erhvervsuddannelser. Vi sigter efter målsætningen, som Folketinget har sat, og som lyder på, at 30% af en årgang skal søge en erhvervsuddannelse i 2025.

I 2021 lå søgningen til erhvervsuddannelserne på 23,8% i Næstved kommune. Landsgennemsnittet var 19,9% i 2021.

Lars Hoppe Søe, udvalgsformand, Børne- og Uddannelsesudvalget siger om virksomhedsbesøgene:

– Vi vil gerne give eleverne et kvalificeret grundlag at vælge uddannelse på. Derfor er det glædeligt, at vi har så godt et samarbejde med de lokale virksomheder, som præsenterer eleverne for en lang række job og uddannelser. Vi har et særligt fokus på erhvervsuddannelserne, fordi vi ved, at virksomhederne efterspørger faglært arbejdskraft nu og i fremtiden.

Foto: ABW