Igen i år er Næstved Kommune i samarbejde med lokale veteran- og soldaterforeninger med til at markere Flagdagen for Danmarks udsendte, når tidligere udsendte veteraner anerkendes og hyldes for deres indsats i internationale missioner.

Igen i år markerer Næstved Kommune i samarbejde med veteran- og soldaterforeninger Flagdagen for Danmarks udsendte. Foto: Christian Jensen

Flagdagen for Danmarks udsendte blev stiftet som en national flagdag i 2009 og er siden blevet markeret hvert år i Næstved Kommune.

I år er ingen undtagelse, når Næstved Kommune i samarbejde med lokale veteran- og soldaterforeninger markerer Flagdagen den 5. september med reception, taler, musik, parade, feltgudstjeneste og kransenedlæggelse ved Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Næstved.

– Jeg glæder mig til endnu en gang at være med til Flagdagen for Danmarks udsendte. I Næstved Kommune er der registreret 839 veteraner, som har været udsendt for Danmark for enten Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, Politiet eller Sundhedsvæsenet. Så det er rigtig mange af vores borgere, der har gjort en særlig indsats for hele verden, og det vil vi gerne være med til at anerkende og hylde, siger Carsten Rasmussen (S), borgmester i Næstved Kommune.

Brigadegeneral i Forsvarskommandoen er gæstetaler

Markeringen starter allerede fra morgenstunden hos Veterancafé Næstved, der byder på morgenkaffe klokken 9 i deres nuværende lokaler på Stenlængegård, Østre Ringvej 86.

Eftermiddagens arrangement begynder med reception i Gl. Ridehus klokken 17, hvor borgmesteren inviterer til sammenkomst for tilmeldte soldater, veteraner og pårørende. Herefter rykker arrangementet under åben himmel til fælles parade og kransenedlæggelse ved stenen for Danmarks Udsendte samt musik ved Hjemmeværnsorkestret fra region 3.

Tidligere chef for Veterancentret og nuværende brigadegeneral – landets første kvindelige general – i Forsvarskommandoen, Jette Albinus, er gæstetaler. Herefter er der feltgudstjeneste klokken 18.30 ved sognepræst Søren Fahnøe Jørgensen. Alle er velkomne til at deltage i arrangementet udendørs.

Efter feltgudstjenesten er Sydsjællandske Soldaterforeninger vært ved lidt smørrebrød og socialt samvær for tilmeldte i Gl. Ridehus.

Øget fokus på veteranområdet

Næstved Kommune har skruet op for veteranindsatsen og ansat en ny veterankoordinator, der skal øge fokus på veteranområdet – til gavn for både den enkelte veteran og de pårørende.

Der er blandt andet indgået samarbejde med Veterancentret i Ringsted, og Næstved Kommune er i år – sammen med Slagelse og Ringsted Kommuner – med i Veteran Match, der skal hjælpe ledige veteraner i beskæftigelse.

Derudover tilbyder Næstved Kommune gratis træning som yoga, styrketræning og paddleboard samt events for veteraner og deres pårørende. Der er også planer om cykelhold og læsegrupper på biblioteket med fokus på fællesskab og socialt samvær.

– Cirka 10 procent af veteranerne her i kommunen kæmper stadig med PTSD og andre følger. Derfor er det vigtigt, vi støtter op om dem og deres familier, siger veterankoordinator Gudrún Lønborg Höskuldsdóttir.

Veterankoordinatoren kan blandt andet gå med til relevante samtaler og møder i kommunen, være støtteperson for veteranerne og sikre en relevant og helhedsorienteret indsats. Veterankoordinatoren kan også hjælpe med at holde overblikket over aftaler og løbende støtte op gennem telefonsamtaler og personlige møder.

Igen i år markerer Næstved Kommune i samarbejde med veteran- og soldaterforeninger Flagdagen for Danmarks udsendte. Foto: Christian Jensen