Næstved Fjernvarme tilbyder nu fjernvarme til 4.900 ejendomme i Næstved by. Fjernvarmenettet etableres over en periode på 5 år fra 2024 til 2028.

Udover etablering af fjernvarmenet skal der etableres produktionskapacitet i form af 2 halmkedler på tilsammen 26 MW, 1 el-kedel på 30 MW og 2 varmeakkumuleringstanke på hver 2.000 m3.

Det nye produktionsanlæg placeres i det nye erhvervsområde Øverup Krog i det nord-østlige Næstved. Den samlede investering beløber sig til 900 mio.kr. Projektforslaget er fremsendt til Næstved Kommunes behandling og godkendelse.

Udover Kommunens godkendelse kræver projektet tilsagn om statstilskud på 66 mio.kr. før projektet kan gennemføres.

”Vi er glade for at Næstved Fjernvarme kan bidrage til den grønne omstilling væk fra fossilt brændsel og afhængighed af gas” udtaler bestyrelsesformand Kristoffer Petersen og fortsætter:

”Vi håber at vi vil glæde mange borgere, som nu får mulighed for at tilslutte sig fjernvarmenettet. Med dette projekt får vi også en langt større diversitet i vores varmeproduktion, hvor vi får flere strenge at spille på i form af el, halm og affald, hvor vi i dag kun har affald og gas. Det betyder, at vi fremadrettet er mindre sårbare overfor prisudsving på de forskellige brændsler.”

Når de formelle myndighedsgodkendelser er på plads, udrulles fjernvarme i de enkelte områder når mindst 60% af husstandene har sagt ja-tak til fjernvarme.

Foruden de produktionsenheder der er nævnt, arbejder Næstved Fjernvarme på etablering af en vindmølle, som også kan indgå i det samlede produktionsmix.

Med denne investering medvirker Næstved Fjernvarme også til afbalancering af el-nettet. Det betyder, at vi kan aftage strøm og gemme energien i akkumuleringstankene når vindmøllerne producerer for meget. Fjernvarmesystemet fungerer således som et batteri.

Næstved Fjernvarme vil snarest indkalde til et informationsmøde for alle interesserede, hvor planen og betingelser for at modtage fjernvarme vil blive gennemgået nærmere. Når salgsarbejdet til de enkelte områder starter, afholdes der ligeledes informationsmøder.

Næstved Fjernvarme har siden 2020 konverteret 1.317 ejendomme fra naturgas til fjernvarme. I 2023 konverteres ca. 400 boliger og 80 erhvervsejendomme i Holsted Erhvervsområde.

Visualisering af produktionsanlæg. Foto: Arkikon