Fra d. 16. januar 2022 kan der igen holdes foredrag og konferencer med op til 500 siddende deltagere, og forlystelsesparker og omrejsende tivolier kan igen holdes åbne. De øvrige restriktioner på erhvervsområdet forlænges frem til og med 31. januar 2022. Det sker på baggrund af Epidemikommissionens anbefalinger, og med opbakning fra et flertal i Folketinget, meddeler Erhvervsministeriet.

Erhvervsminister Simon Kollerup er glad for, at foredrag og konferencer igen kan åbne op for siddende arrangementer, og at folk igen kan komme en tur i teateret eller se en god film biografen.

Epidemikommissionen overvejer yderligere genåbning
Epidemikommissionen består af 11 medlemmer inklusive formanden. Formanden og et medlem er udpeget af sundhedsministeren, mens de resterende ni medlemmer er udpeget af sundhedsministeren efter indstilling fra henholdsvis erhvervsministeren, finansministeren, justitsministeren, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, rigspolitichefen, KL og Danske Regioner.

Epidemikommissionen vil løbende vurdere muligheden for yderligere genåbning og anbefaler, at genåbningen forløber trinvis i takt med epidemiudviklingen. Epidemikommissionen vurderer for nuværende, at det i næste trin vil være relevant bl.a. at genåbne hovedparten af de øvrige aktiviteter på erhvervsområdet for eksempel messer, lege- og badelande, forsamlingshuse og selskabslokaler samt lempelse af restriktioner for serveringsteder mv.

Krav om coronapas og mundbind
Epidemikommissionen vurderer dog samtidig, at der forventeligt også efter næste trin vil være behov for restriktioner herunder fx natteliv og større arrangementer med stående publikum samt krav om coronapas og mundbind.

Frem mod restriktionernes udløb den 31. januar 2022 vil Epidemikommissionen vurdere, om man kan anbefale at iværksætte næste trin fra den 31. januar 2022. Iværksættelse af næste trin i genåbningen forudsætter en stabil udvikling i epidemien, herunder særligt i forhold til indlæggelsesniveau og belastning på intensivpladser.

Kompensationsmuligheder
For de virksomheder som fortsat skal holde lukket eller som er underlagt restriktioner på fx åbningstid, er der forsat hjælp at hente.

Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier åbnet de generelle hjælpepakker med aftalen fra den 9. december 2021. Dermed kan virksomheder søge om hjælp via kompensationsordningen for faste omkostninger, til omsætningstab for selvstændige mv. og arrangørordningen. Der er desuden indgået en aftale om lønkompensation. I tillæg til dette er der en pulje, så virksomheder og leverandører, der pga. restriktioner brænder inde med letfordærvelige varer i perioden den 10. december til den 19. december 2021, kan få hjælp.

Derudover er der ligesom i 2020 etableret en ’Decemberpulje’, hvor virksomheder kan søge om kompensation på op til 150.000 kr. for sæsonbetonede omkostninger fx julepynt eller anden udsmykning og 250.000 kr. for sæsonbetonede letfordærvelige fødevarer.

Foto: ABW