Ifølge Danmarks Statistik er det gennemsnitlige antal konkurser i de sidste 4 måneder ikke set større siden de tilsvarende perioder efter finanskrisen i 2009 og 2010. P.t er ca. 105 virksomheder i Næstved området under konkurs. Næstved Erhverv sætter derfor fokus på at løfte virksomhedernes evne til krisehåndtering.

Den nuværende krise begynder at sætte sine spor i dansk erhvervsliv, og det gælder hele landet. Mange virksomheder – store som små – kæmper for tiden med følgerne af høje varme regninger, stigende huslejer, inflation, manglende vareleverancer eller følgerne af Ukrainekrigen. Og da nogle virksomheders økonomi i forvejen er tyndslidt efter corona-perioden, så oplever vi nu, at nogle må kaste håndklædet i ringen.

”Vi er ikke sat i verden for at tale krisen op, tværtimod”, udtaler Dennis Lisner Thyssen fra Næstved Erhverv, ”men evnen til at håndtere kriser bliver en af de vigtigste ledelses-kompetencer i alle typer af virksomheder i de kommende år. Derfor går vi nu ud og tilbyder et arrangement om, hvordan du generelt håndterer kriser som virksomhed”.

”Torsdag 1. december kl. 08.30 har vi inviteret Emil Sunesen fra Teknologisk Institut til at komme til VUC her i Næstved. Udover at arbejde for Teknologisk institut er Emil også tilknyttet projektet Modstandsdygtig.dk, der har til formål at ruste danske SMV’er til fremtidige kriser ved at øge virksomhedernes agilitet og robusthed – deres modstandsdygtighed.

”Vi opfordrer alle virksomheder til at deltage – også dem, for hvem det går godt i øjeblikket, vil kunne drage nytte af oplægsholderens viden om krisehåndtering. Du vil simpelthen få nogle konkrete værktøjer og nye perspektiver på fremtidssikring ved at møde op”, slutter Dennis Lisner Thyssen.

Pressefoto