Har du en mening om forslaget til den nye organisering af skolerne i Næstved? Byrådet har besluttet at sende forslaget i høring og derfor inviteres alle til borgermøde den 30. september kl. 18.30 – 21.00 i Ny Ridehus på Grønnegade Kaserne.

Soeren_Dysted
Søren Dysted (A)

Borgermødet er for forældre, lærere, lokalråd og alle andre, der er interesserede i at få mere at vide om den foreslåede omorganisering af skolerne. Det er borgernes mulighed for at få politikerne i direkte tale.

Forslaget om en ny organisering af skolerne i Næstved er blevet til efter en proces siden februar måned. I processen har lokalråd, skolebestyrelser og andre interessenter haft mulighed for at komme med input til, hvordan man kan højne kvaliteten i undervisningen inden for de besluttede økonomiske rammer.

– Selv om der er fundet ekstra penge til skoleområdet i det netop indgåede budgetforlig, er der fortsat behov for den organisatoriske ændring af skolerne, siger Søren Dysted, formand i Børne og Skoleudvalget.

Formålet med den nye organisering er at samle flere af overbygningseleverne og på den måde give dem et bredere tilbud, som folkeskolereformen lægger op til. Desuden er forslaget at omorganisere ledelserne, så strategiske og administrative opgaver samles på færre hænder og der derfor frigives tid til mere pædagogisk ledelse. Endelig skal organisationen også bidrage til, at få økonomien til at række.

Høringsmaterialet kan findes på Næstved Kommunes hjemmeside www.naestved.dk

Høringssvar skal sendes til cud@naestved.dk senest den 12. november kl. 12.00.