Dit Næstved havde kameraet med i Sct. Peders Kirke –  en af de smukkeste, gotiske købstadskirke i Danmark. Sammen med byen omtales Bodilslægtens kirke, der i 1135 skænkes til Gud og Sct. Peder. Denne kirke er efter al sandsynlighed identisk med Sct. Peders Kirke og har givetvis ligget, hvor den nuværende kirkebygning findes. Den oprindelige kirke var formentligt af træ, ombygget flere gange. 

Længe før 1135 var trækirken erstattet af en stenkirke. Stenkirken ses i en yngre tegning fra 1200-årene. Den havde efter tidens stil to vesttårne ligesom Fjenneslev Kirke. Hverken trækirker eller stenkirke er bevaret, men spor af disse kirker kan gemme sig under kirkens gulv.

Bodilslægten hørte til de rige jordejere, som tegnede samfundet i vikingetiden og den tidlige middelalder, og som i dag kaldes stormænd. Deres efterkommere blev til den danske adel.

Af stiftelsesbrevet af 29. november 1135 fremgår det, at den sjællandske stormandsfrue Bodil og hendes sønner Peder, Jørgen og Hemming, skænker familiens kirke i Næstved med alt dens tilliggende (jord) til oprettelse af et benediktinerkloster for munke ved Næstved. 

Bodil er formodentlig datter af Erik Ejegod og hans hustru Bodil og dermed søster til Knud Lavard og halvsøster til Erik Emune. Meget tyder på, at hun har fået byen Næstved i arv af sin fader Erik Ejegod. Det kan forklare det særlige forhold, at en kvinde sidder i Næstved som byherre i 1135, medens kongen ejer torvet i samme by.

Erik Emune vandt i 1134 den blodige borgerkrig i Danmark mellem ham og hans farbror kong Niels, hvis søn Magnus i 1131 havde myrdet Knud Lavard, Erik Emunes halvbroder. Bodil og hendes sønner var på Erik Emunes side og takkede Gud for hans sejr med deres klosterstiftelse ved Næstved. Kongen selv støttede samme år klostret i Ringsted med store gaver.

Bodilslægten havde i 1100-årene et nært forhold til Sct. Peter. Familiens kirke var således viet Sct. Peter eller Sct. Peder, og den ene af Bodils sønner hed Peder. I Apostlenes Gerninger fortælles der om Peter og hans virke for kristendommens udbredelse. Sct. Peter blev en af den katolske kirkes mest afholdte helgener, og et stort antal kirker bærer hans navn, først og fremmest hovedkirken i Rom.

Læs mere om kirkens spændende historie her: https://www.sct.pederskirke.dk/om-kirken/kirkens-historie

Foto: ABW