AOF Næstved & Susålandet inviterer til foredrag om Boderne i Næstved den 3. marts kl. 19.

Boderne er i dag et begreb i Næstved, men ikke mange har en klar opfattelse af, hvad Boderne omfatter, og hvilken historie, der ligger bag de enkelte huse, som tilsammen udgør Boderne.

Boderne omfatter tre selvstændige bygninger, alle opført i løbet af 1400-årene fra omkring 1400 til omkring 1480. Den tredje og sidste del af Boderne er opført af borgmester Mogens Tuesen, som 22. februar 1484 skænker sit ny hus til Sct. Peders Kirke. Tuesens gavebrev er bevaret og fortæller os som en stor undtagelse i forhold til andre bevarede huse fra tiden en masse om husets funktion. Husrækken afsluttes omkring 1500 af Næstved Skole, som lige efter Reformationen i 1536 blev til Næstved Latinskole i 1537. Skolen blev senere kendt som Peders Syvs Hus, for endelig at blive revet ned i 1881.

Boderne er i dag fredet som en del af Danmarks kulturarv. De tre huse er i national særklasse som middelalderlige bolighuse. Boderne var fra 1969 en del af Næstved Museum, men er i de seneste år omdannet til et kommunalt kulturhus, som er ved at finde sine egne ben med et husråd, der arbejder sammen med den kommunale forvaltning om at videreføre huset som kulturhistorisk monument.

Tilmeld dig her

Foto: Næstved Museum