Børnene fra børnehaven Eventyrhaven hjalp med at undersøge biodiversiteten ved Provstegaarden. Pressefoto.

Børnehavebørnene fra Eventyrgården løb glade rundt på Provstegaardens græsmark i jagten på insekter. Det var ikke den store mangfoldighed, der fyldte nettene, men det vil det være, hvis børnene kommer igen om knap to år.

Det er de omkring 25 medarbejdere under Næstveds Sociale Virksomhed, NSV, der skal være med til at skabe en vildere kommune ved at gøre seks hektar dyrket græsmark til vild natur. Det svarer til et areal på størrelse med 8½ fodboldbaner.

De første skridt blev taget i dag i selskab med miljøminister Lea Wermelin, der besøgte gården. Hun hørte om planerne og fik en fuglekasse, som medarbejderne på Provstegården selv havde lavet.

Mere end en blomstermark
Græsset er høstet, og nu skal området i stedet blomstre med vilde planter som almindelig kællingetand, rundbælg, slangehoved, blåhat, blæresmelde, gul snerre, almindelig røllike og vild timian.

Det bliver mere end en mark med blomster, det bliver en del af et økosystem. Med blomsterne følger summen af insekter, sværmen af sommerfugle og naturpleje i form af langhornede kvæg, der gøder og holder naturen naturlig.

Et vildt område for alle
Udviklingen til vild natur sker gradvist over de kommende år. Planen er blandt andet at lade det ske på naturens præmisser ved at få skoleklasser og børnehaver til at sprede de frø, som de første planter sætter. På den måde bliver naturen selvskabende, området bliver gradvist større, og fremtidens voksne kan lære om biodiversitet og naturens liv.

Næstveds Sociale Virksomhed har i forvejen et godt og tæt samarbejder med kommunens naturvejledere på Dybsø Naturskole. De vil være en del af projektet, og naturvejlederne vil på sigt benytte området til undervisning af blandt andet skoleklasser og daginstitutioner.

Planen er at skabe et område med fokus på tilgængelighed, sanselighed og læring, hvor alle borgere kan komme tæt på den vilde natur. Det kan være børnehaver, veteraner, demensramte, mennesker med handicap og dem, der bare vil have fred og ro i naturen. Det sker blandt andet ved at lave jævne stier, hvor kørestole og svagtseende med stok kan komme rundt.

Næstved er med i kampen om Danmarks Vildeste Kommune
Miljøministeren er på tur rundt til Næstved og de 91 andre kommuner, der deltager i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune.
Udover planerne på Provstegaarden blev ministeren i dag præsenteret for kommunens initiativer med vildtvoksende vejkanter, urørte skove og et 172 ha nyt vådområde med genslyngede vandløb, enge og moser.

Kommunen har allerede gode resultater med bevarelse af arter. For eksempel er det lykkedes at skabe en reservebestand af landets mest truede frøart – klokkefrøen, kommunen er en af de vigtigste leve- og ynglesteder for markfirben, og så har den hvidfinnede ferskvandsulk ynglet for første gang i 50 år i Danmark. Det skete i Næstved.

Følg Næstved Kommunes vilde indsatser her: https://www.naestved.dk/vildnatur

Om Provstegaarden
Provstegaarden er en del af Næstveds Sociale Virksomheds, NSV, beskyttede beskæftigelse og er daglig arbejdsplads for omkring 25 borgere med forskellige kognitive udfordringer.

Gården er under opbygning og skal ende med at have status som oplevelsesgård for hele NSV, byens borgere og øvrige institutioner.
Med til gården hører ca. 10 ha landbrugsjord fordelt på to lodder, som pt. er udlagt som dels mark (1,59ha) for gårdens klappegeder, hest og æsel, og dels som vedvarende græs (8,14ha), som vi har et stort ønske om at omlægge til biodiversitetsområde, hvor tilgængelighed, sanselighed og læring vil være vigtige elementer.

Om Danmarks Vildeste Kommune
Den 5. februar 2021 inviterede miljøminister Lea Wermelin alle landets 98 kommuner til at dyste om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Her gælder det om at gøre noget VILDT for naturen i kommunen og passe bedre på fx vores sommerfugle og vilde blomster. Målet er at give en mere sprudlende, kriblende og levende natur videre til vores børnebørn.

Næstved Kommune og yderligere 91 kommuner er tilmeldt kommunekonkurrencen, som løber til og med efteråret 2022. Den vindende kommune får 1 million kroner til et vildt naturprojekt fra Den Danske Naturfond.