Det Konservative Folkeparti i Næstved vil hæve ambitionsniveauet i Næstved på erhvervsområdet og styrke fokus på de ældre og dem, der passer på dem.

Det konservative valgprogram indeholder både allerede kendte mærkesager som gratis lokaler til kommunens foreninger og et øget fokus på turisme, men valgprogrammet sætter også konkrete tal på erhvervsområdet og fremrykker klimamålsætningerne. Og så kommer ældrepolitik i højsædet. Alt sammen under overskriften ”Det nye Næstved”.

”Vi har et godt udgangspunkt i Næstved. Al udvikling sker på baggrund af det eksisterende, og lige meget hvordan valgresultatet til november ender, så vil Det Konservative Folkeparti i Næstved være garanten for samarbejde og for, at kommunen bliver rykket i en mere grøn og erhvervsvenlig retning. Vi vil satse på turisme og foreningsliv, og vi skal sikre vores økonomi og kernevelfærd.

En sund økonomi sikrer gode skoler og daginstitutioner, og ordentlig hjælp til de ældre, syge og handicappede.” indleder den konservative borgmesterkandidat Rune Kristensen.

2.000 nye arbejdspladser til kommunen i den næste valgperiode

”Målet med den konservative erhvervspolitik er at tiltrække langt flere virksomheder til kommunen. Virksomheder skaber arbejdspladser. Arbejdspladser giver vækst og skatteindtægter. Og skatteindtægter finansierer velfærden. Der er behov for et særligt fokus på dette område efter coronakrisen. Der skal ske en genopretning hurtigst muligt.” forklarer Rune Kristensen og fremhæver målsætningen om, at der skal etableres 2.000 nye arbejdspladser i kommunen i løbet af de næste fire år. Hertil har partiet en målsætning om at tiltrække mindst én stor ny virksomhed til kommunen med over 100 medarbejdere.

Dette vil konservative gøre ved, at det bliver nemmere at være virksomhed i Næstved.
”Vi vil have flere erhvervsgrunde, én indgang, kortere svartid, fokus på iværksættere og flere ressourcer til at rekruttere virksomheder. Der skal skabes bedre dialog mellem borgere, virksomheder og kommune. Så vi går til valg på en kulturændring, så den første sætning man møder i dialogen med kommunen lyder ”Hvad kan jeg gøre for dig?”. Tilgangen skal være, at alt kan lade sig gøre.” forklarer Rune Kristensen.

Melder sig ind i kampen om ældrepolitikken

”Carsten Rasmussen udnævnte klimapolitikken som et at de helt store fokusområder i den kommende periode, og jeg er enig i, at Næstved Kommunes målsætninger er for uambitiøse, men for mig er kernevelfærden og udviklingen i landdistrikterne det vigtigste. Ældreplejen skal være et sted, vi trygt kan tilbyde vores forældre og bedsteforældre. Det er en af kommunens fornemmeste opgaver at sikre værdighed for både de ældre og dem, der passer på dem. Vi skal have flere attraktive seniorboliger, øget fokus på ensomhed og større fleksibilitet og frihed til selv at vælge pleje, mad osv. Min farfar på 93 år, der sad i byrådet i Nakskov fra 1994 til 1998, siger altid, at man som politiker skal satse på ældrepolitikken, da man så kan være heldig selv at få noget ud af indsatsen.” siger Rune Kristensen med et glimt i øjet. Han har allerede gjort sig bemærket på ældreområdet, da han er en af initiativtagerne til ”Sanggaver til ældre”, der blev afholdt onsdag den 15. september.

Tæt løb om borgmesterposten

Men han mener det alvorligt. Hans mål er at overtage Carsten Rasmussens stol på borgmesterkontoret, og den meningsmåling, som partiet fik lavet før lige før sommerferien viste en fordobling af det konservative mandatantal i byrådet. Men nu kan Konservative afsløre, at man også har spurgt ind til borgmesteren: ”Næstved Kommune har haft socialdemokratisk styre i over 100 år. Er du enig eller uenig i, at Næstved Kommune trænger til fornyelse og forandring?”. Her var 48 % enige og 52 % uenige.

”Det vidner om, at der er mange borgere i Næstved, der gerne vil fornyelsen. Vores mange forslag i ”Det nye Næstved” er et seriøst alternativ, og jeg tænker, at alle dem, der tidligere har stemt på Venstre og Socialdemokratiet ikke behøver være så konservative og stemme det samme, som de plejer. På vores liste finder vælgerne både erfaringen og fornyelsen, og i ”Det nye Næstved” finder de både respekten for fortiden og konkrete fremadrettede forslag, der løfter det, der har været, til det, der skal være.” afslutter borgmesterkandidaten.

Det konservative valgprogram ”Det nye Næstved” kan læses her: https://naestved.konservative.dk/kv21/kv21-valgprogram/

Pressefoto