Der er bogstavelig talt udsigt til høj bølgegang og knæhøj karse hos de 57 vidt forskellige foreninger, grønne fællesskaber og organisationer, som hver kan se frem til at modtage op til 1 mio. kr. i støtte fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje.

Puljen er iværksat for at støtte borgerdrevne initiativer, som får både bynaturen til at gro og fællesskaberne til at vokse. F.eks. i form af friluftsbade, fælles byhaver og legepladser med biodiversitet i fokus.

Mange af de støttede projekter er mindre anlægs- og facilitetsprojekter, som omdanner asfalterede områder og uudnyttede græsarealer til grønne åndehuller og nye samlingssteder i byerne.

Nordea-fonden havde oprindeligt øremærket 50 mio. kr. til Her gror vi-puljens to uddelingsrunder, men pga. stor efterspørgsel uddeles samlet hele 66,8 mio. kr. – 16,8 mio. kr. mere end planlagt.

“Vi er igen blevet blæst bagover af det enorme engagement, vi har mødt i både frivillige og professionelle organisationer. Der er saft og kraft i de borgerdrevene initiativer, og vi glæder os til at bidrage til at få de mange fællesskabsorienterede aktiviteter til at spire,” siger Henrik Lehmann Andersen, adm. direktør i Nordea-fonden.

Flere små fællesskaber i store byer
De 57 projekter kommer fra hele landet, men især foreninger i de større danske byer har vist interesse for puljen.
Seks projekter hører hjemme i Københavns og Frederiksberg Kommune, mens foreninger i både Aarhus og Vejle Kommune tegner sig for fire hver. Også initiativer i Odense, Hillerød, Randers, Viborg, Aalborg, Thisted, Køge, Roskilde, Esbjerg, Kolding og Vejle har fået støtte.

I fodboldklubben Skjold på Østerbro i København har man ambitioner om at blive et moderne forsamlingshus, som er åbent for hele bydelen. Skjold har fået 1 mio. kroner i støtte til at skabe en byhave på klubhusets tag.

“Vi vil gerne etablere et grønt pusterum, hvor klubbens medlemmer og deres familier kan mødes i et fællesskab, opholde sig og dyrke grøntsager, urter og frugter. Vi har ikke meget udeareal, så derfor fandt vi på at udnytte taget, og det har vi fået grønt lys til fra Københavns Kommune,” fortæller Kristoffer Horn Jensen fra Skjold, der som Danmarks største fodboldklub satser på bredden frem for eliten.

De støttede projekter modtager i gennemsnit 661.051 kr. og fordeler sig bredt i landets fem regioner:
• Region Hovedstaden: 11 projekter / 7,5 mio. kr.
• Region Midtjylland: 17 projekter / 11,5 mio. kr.
• Region Nordjylland: 7 projekter / 4 mio. kr.
• Region Sjælland: 8 projekter / 4,4 mio. kr.
• Region Syddanmark: 14 projekter / 10 mio. kr.

De fleste af de 57 nye byoaser ventes at være ført ud i virkeligheden i løbet af det næste års tid.

En Oase af Natur i Næstved Nord

Der søges om støtte til at etablere en offentlig tilgængelig naturoase på spejdergrund i Næstved Nord med stier, shelters, bålplads, fugletårn, træer, aktivitetsspots, vandhul m.m. til glæde for både spejdere og nabolag.

Projektet etablerer en offentlig tilgængelig, rekreativ “oase af natur” mellem jernbane, rundkørsel og vej i Næstved Nord med 514 m stier, planetsti, insekthoteller, træbeplantning, vandhul til undersøgelser af dyreliv, område med tre shelters og bålplads til overnatning i det fri, aktivitetsspots med balancestolper, kravlepyramide og gyngebro, fugletårn til observation af fugle og dyreliv og med udsigt til Susåen og vådområde, formidlingsplancher og -tavler, mindre høj med bordebænkesæt samt etablering af sikkerhedshegn ud mod jernbaneområdet. Projektet skal styrke mulighederne for spejderaktiviteter, læring om naturen, ro, fordybelse og ophold samt bevægelsesaktiviteter.

Sådan fordeler de 57 projekter sig landet over. Flest i Region Syddanmark.