Hen over de seneste godt tre måneder har Nordea-fonden uddelt 13,7 mio. kroner i støtte til grønne åndehuller og samlingssteder i byer i regionens kommuner.

Blomsterfluer, løbebiller og mariehøns får bedre livsbetingelser, når 16 grønne projekter på Sjælland og Lolland-Falster er gennemført.

I disse dage får projekterne besked om, at de har modtaget støtte på op til en million kroner fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje, hvor netop biodiversitet og bæredygtighed er i fokus.

I Øster Toreby ved Nykøbing Falster bliver der etableret en 5.500 m2 skovhave med beplantning, træer og buske bl.a. med frugter og bær. Der bliver også bænke, grill overdækket terrasse, opholdssteder, stier, redekasser, insekthoteller, som til sammen er med til at styrke den lokale biodiversitet. Projektet forestås af Øster Toreby Borgerforening, som også ejer arealet.

I Vordingborg er der ydet støtte til at etablere maritime nyttehaver (bølgemark), tangliner og 25 fiskebørnehaver (Biohuts) i Klintholm Havn, som muliggør dyrkning af regenerative afgrøder som tang og blåmuslinger, og som aktivt fremmer den blå biodiversitet ved at skabe flere føde- og levesteder for forskellige havorganismer, herunder fisk, krebsdyr, fiskeyngel og andre smådyr. Projektet skal fremme flere vandaktiviteter og nye brugergrupper i havnen, styrke formidlingen af marin biodiversitet og havmiljø og samtidig skabe et læringsmiljø for både lokale borgere, skoleelever og havnens mange gæster

De Sociale Foreningers Hus’ udearealer i Næstved bymidte omdannes til et grønt aktivitetsrum, der skal samle byens borgere, frivillige grupper og foreninger i grønne aktiviteter og fællesskaber for at styrke biodiversiteten, afhjælpe ensomhed og fremme den mentale sundhed. Der etableres vild blomstereng, krydderurter, blomstrende buske og træer, bænke og trappetrin til træning og ophold, udendørs scene, petanquebane, højbede til dyrkning mv. Projektet forestås af Frivilligcenter Næstved i tæt samarbejde med husets brugere og foreninger, som inddrages i etablering og pasning af det grønne aktivitetsrum.

Støtten fra Her gror vi-puljen på samlet godt 62,4 mio. kroner fordeler jævnt sig på 57 kommuner over hele landet.

Får besked i disse dage
“Vi glæder os over, at vi må være med til at støtte op om bæredygtige initiativer over hele landet. Det er inspirerende at følge, hvordan borgere i mere end halvdelen af landets kommuner tager livtag med et væld af aktiviteter og oplevelser i bynaturen,” siger Nordea-fondens administrerende direktør, Henrik Lehmann Andersen.

Han peger desuden på, at de over 243 ansøgninger, som Nordea-fonden har modtaget, vidner om stor idérigdom og engagement i lokalsamfundene.

“Det medfører øget biodiversitet, mere genbrug og en øget bevidsthed om anvendelse af bæredygtige materialer – ikke bare i foreningslivet, men hos alle dem, der tager del i de lokale fællesskaber,” siger han.

Mange af de støttede projekter er mindre anlægs- og facilitetsprojekter. Alle modtagere har forholdt sig til miljømæssig og social bæredygtighed i deres projekter, ligesom der er blevet lagt vægt på borgerinddragelse og biodiversitet i vurderingen.

Flere ind i fællesskabet
I forhold til social bæredygtighed har mange projekter fokuseret på at skabe værdi for flere brugergrupper og at skabe tilgængelighed for personer med handicap og andre sårbare grupper, så flere kan blive en del af fællesskabet.

Den miljømæssige bæredygtighed i projekterne afspejles bl.a. i valget af genbrugsmaterialer, brug af lokale, certificerede, og holdbare materialer, affaldshåndtering og beskyttelse af naturen.

Guldborgsund Kommune er topscorer med hele seks støttede projekter.