Smæk røret på – hellere et nej for meget, lyder budskabet fra en række organisationer nu til landets ældre. I et nyt samarbejde vil de forsøge at stoppe stigningen i telefonsvindel særligt målrettet ældre.
I 2022 er mange primært ældre borgere blevet svindlet eller forsøgt svindlet for næsten 100 mio. kroner ved kontaktbedrageri over telefonen, og antallet af sager er stigende. I nogle tilfælde er ældre blevet svindlet for op til 800.000 kroner. Derfor indgår politiet, Ældre Sagen, Det Kriminalpræventive Råd og Finans Danmark nu et samarbejde, der skal klæde ældre og deres pårørende på til at gennemskue svindlen og smække på.

– ”Det er fuldstændig uacceptabelt, at kyniske bagmænd udnytter nogle af de mest sårbare ældre i vores land for egen vindings skyld. I politiet gør vi rigtig meget for at finde gerningsmændene og opklare forbrydelserne, men det bedste for de ældre vil selvfølgelig være helt at undgå at blive snydt”, siger Jesper Kracht, politiinspektør i Nationalt Center for It-Kriminalitet (NCIK).

Samarbejdet kommer i kølvandet på en stor, landsdækkende politiaktion d. 5. januar 2023 hvor politiet anholdte 140 personer, der mistænkes for at have hvidvasket penge, som hovedsageligt stammer fra telefonsvindel. Her er især ældre borgere blevet kontaktet af gerningspersoner, der ringer og udgiver sig for at være fra eksempelvis politiet eller banken.

Grov udnyttelse af ældres tillid til myndighederne

I en del sager ringer de kriminelle til ældre og forsøger enten at lokke dem til selv at overføre penge eller lukke gerningsmanden ind i deres netbank under påskud af, at deres konto er i fare. Svindel over telefonen kan derfor give store økonomiske tab, og det kan også være en meget ubehagelig oplevelse, der leder til stor utryghed hos den enkelte.

– ”Ældre får groft udnyttet deres tillid, når svindlerne udgiver sig for at ringe fra politiet eller banken. Det er en modbydelig form for kriminalitet, men også en form for kriminalitet, som vi tror på, at mange ældre er i stand til at gennemskue, hvis de får den nødvendige information om, hvad de skal holde øje med”, siger Michael Teit Nielsen, vicedirektør i Ældre Sagen.

Selvom formålet med samarbejdet er at gøre ældre i stand til at smække røret på, når kriminelle ringer, så er det ikke kun den ældre del af befolkningen, der er målgruppen for de fælles budskaber – myndigheder, virksomheder og pårørende spiller også en vigtig rolle i at hjælpe de ældre.

– ”Vi er i Det Kriminalpræventive Råd glade for, at så mange aktører bakker op om samarbejdet omkring initiativer til at forhindre, at ældre borgere bliver svindlet over telefonen. Vi ved, at de ældre lytter til gode råd fra familie og venner. Derfor er det vigtigt, at familie og venner tager en god snak med de ældre, om hvorledes de kan undgå at blive svindlet via telefonen”, siger Erik Christensen, formand for Det Kriminalpræventive Råd.

Ingen vil bede dig om at flytte penge fra én konto til en anden

Det kan være utrolig svært at gennemskue, om man bliver udsat for svindel over telefonen, men en god huskeregel er, at ingen – hverken banker, myndigheder eller andre virksomheder – vil ringe til borgere og bede om at få adgang til netbank, om at overføre penge eller om andre personlige oplysninger, som f.eks. koder til MitID.

Hos bankerne har man længe arbejdet med at forsøge at forhindre de kriminelle i at snyde landets ældre. Blandt nogle af tiltagene kan blandt andet nævnes en bedre transaktionsovervågning, udbredelse af kampagner der skal hjælpe med vejledning og offentliggørelse af bedre misbrugsstatistikker fra bankerne.

– ”Det er afgørende, at alle parter står sammen om at bekæmpe svindelen. Kun på denne måde kan vi for alvor gøre noget ved problemet. Kontaktbedrageri i form af telefonsvindel er en afstumpet form for økonomisk kriminalitet, ofte målrettet godtroende ældre. Bankerne har stort fokus på at nedbringe svindlen. Men det er samtidigt vigtigt, at potentielle ofre er klar over, at der findes kriminelle, der bruger denne metode. Hvis man modtager et mistænkeligt opkald, skal man smække røret på. Og har man brug for at tjekke noget med sin bank, skal man selv kontakte banken direkte og ikke lade sig overtale af en veltalende svindler, der har ringet en op”, siger Michael Busk-Jepsen fra Finans Danmark.

I første omgang har samarbejdet mundet ud i tre konkrete gode råd, som parterne har forpligtet sig til at udbrede i videst muligt omfang til relevante borgere. Derudover er der planlagt en møderække, hvor formålet er at se på, hvordan parterne i fælleskab kan nå ud til ældre og deres pårørende.

SMÆK RØRET PÅ – tre gode råd:

– Vær på vagt – det er svindel, hvis nogen ringer og beder dig overføre penge.
– Smæk røret på – hellere et nej for meget!
– Hvis du er i tvivl, så ring til banken, politiet (på 114) eller en nærtstående.

FAKTA

• Svindel over telefonen kaldes også ’vishing’, som står for voice-phishing, fordi svindlen foregår over telefonen.
• Ofte vil gerningsmanden udgive sig for at være fra politiet eller en bank for at virke mere troværdige.
• Gerningsmanden går typisk efter at narre sit offer til at overføre penge eller udlevere personlige oplysninger, der giver adgang til ofrets netbank.
• Ældre borgere er ofte særligt udsatte for denne type af svindel.

Kilde

Foto: ABW