Når grillfesten er slut, kan du aflevere aske og grillkul på AffaldPlus’ genbrugspladser eller hjemme i dit restaffald. Sørg i begge tilfælde for, at asken er våd eller kold, og der er bundet knude på posen. Hvis du afleverer aske fra en engangsgrill, skal metallet være skilt fra til ‘Metal’.

Til ‘Aske’ kan du blandt andet aflevere:

  • Aske fra bål og afbrænding af haveaffald
  • Aske fra ovne, der fyrer med træ, træpiller, briketter, halm, korn o. lign.
  • Aske fra kul og koks
  • Grillkul og aske fra grill

Læs mere om aske hos AffaldPlus

AffaldPlus er affaldsselskab for Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner.