Traditionen tro fejrer de Sankthans– en magisk dag og aften for både store og små på Rønnebæksholm. Det er et offentligt arrangement for alle og er gratis at deltage i. Arrangementet foregår primært udendørs og det er muligt at medbringe picnickurv, tæpper m.v. eller købe mad og drikke i madboderne.

I år vil programmet bestå af KUNSTPARADE fra Næstved by til Rønnebæksholm, musik fra Ensemble Storstrøm, Åbent Hus og workshop med det store Brobygningsprojekt, snobrød, bål, båltale og fællessang. Den aktuelle udstilling You Might Wanna Stay Over – Ursula Reuter Christiansen & Adam Christensen er også åben i løbet af arrangementet fra kl. 16-21.00.

Program

I Næstved
15.00-17.00 – KUNSTPARADE er en performance, en mobil udstilling, en fejring, en form for visuel eksplosion i det offentlige rum både i Næstveds by og Rønnebæksholm. På forskellig vis iført deres værker – trækkende , trillende, bærende og med hjælp fra statister- vil de fire forskellige kunstnere, Bank&Rau, Dorte Buchwald, Christina Hamre bevæge sig gennem udvalgte kvarterer i Næstved by og udforske områdernes karakteristikaer.

Fra kl.15.00 bevæger KUNSTPARADE sig fra Maglemølle papirfabrik og det tidligere NU galleri og passerer stedets parkeringsplads (foran Klatrecentralen), hvor publikum, som har lyst til at følge med, kan møde op. Paraden bevæger sig herefter gennem byens centrum, forbi Rådhuset og skulpturen “Fladså-Trolden”. Den forcerer Munkebakken og passerer munkene og den gamle Kähler fabrik. Krydser dernæst Gl. Næstved Kirkegård og bevæger optoget op til vandtårnet. På det sidste stykkevej vej går paraden en tur i Aldi ved Åsen og fortsætter dernæst videre over Heksehøjen indtil ankomst ved Rønnebæksholm til bål og fest.

Til slut trækker paraden sig tilbage til udstillingsrummene på 1. sal i den gamle øst-lejlighed på Rønnebæksholm, hvor værkerne installeres og vises indtil den 7.august.

På Rønnnebæksholm

16.00 – Åbent Hus i Billedskolen
900 førskolebørn i Næstved Kommune har siden januar 2022 deltaget i brobygningsprojektet “Fortællinger i Bevægelse” på Rønnebæksholm. Til Åbent Hus vil man kunne opleve eksempler på de aktiviteter, som børnene har arbejdet med i brobygningsforløbet. I Billedskolens lokaler vil der også være en kreativ workshop, hvor man kan gå ombord i en af øvelserne fra forløbet. ”Fortællinger i bevægelse” er en del af det nationale projekt LegeKunst. ”Fortællinger i bevægelse” er blevet til som et samarbejde mellem Rønnebæksholm, Billedskolen Storstrøm, Børnekulturhuset, Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur og Borgerservice, Næstved Kommune. Åben fra 16.00-21.00

16.50 – Velkomst til Sankthans ved Lotte Juul Petersen, leder af Rønnebæksholm.
Ved scenen ved hovedbygning

17.00-17.40 – Musik ved Ensemble Storstrøm
Med danske sange og små instrumentalstykker, der refererer til sommeren af Carl Nielsen, skaber Ensemble Storstrøms musikere og sopran Signe Asmussen Manuitt den musikalske del af årets Sankthans fejring. Det starter med en koncert foran Hovedbygningen i Parken, som efterfølges med fællesang, hvor der ud over Midsommervisen også synges et par kendte danske sange af Carl Nielsen. ”Solen er så rød mor” og ”Nu går Midsommer ind i Danmarks Stue” bl.a. med Signe Asmussen som forsanger. Aftenen sluttes musikalsk af med musikere fra Ensemblet spiller solen ned oppe fra toppen af ”Venligheden”, mens de sidste gløder brænder på bålet.

17.00-18.00 – KUNSTPARADE – ankommer og fortsætter på Rønnebæksholm i Parken
17.30–19.00 – Snobrød for alle børnefamilier i Parken
19.30-19.45 – Båltale ved Næstved Kommunes Formand for Kultur & Idrætsudvalget Andreas Pourkamali
19.45 -20.00 – Fællessang ved Ensemble Storstrøm og sopran Signe Asmussen Manuitt
20.10-20.30 –Aftenen afsluttes med musik af Ensemble Storstrøm oppe fra Venligheden
21.00 – Tak for Sankthans 2022

Arrangement er gratis og kræver ingen tilmelding.

OBS! I tilfælde af dårligt vejr kan der ske ændringer i programmet.

Sankthans arrangementet er støttet af Statens Kunstfond og Næstved Kommune.

Foto: ABW