Det nye digitale jobcenter er gået i luften i oktober, og ledige borgere i Jobcenter Næstved får fremover mere fleksibilitet i deres jobsøgning.

Corona-nedlukningen medførte en række positive digitale erfaringer i Jobcenter Næstved. De ledige borgere fik sparring og vejledning over skærmen og havde løbende digital kontakt til jobcentret. Det udtrykte flere borgere begejstring for, og de positive erfaringer med det digitale blev mødt af politisk opbakning. Siden er idéen om et digitalt jobcenter blevet en realitet.

Fra oktober 2022 kan ledige borgere i Næstved Kommune således få adgang til et digitalt jobcenter, som via e-læringskurser guider borgerne gennem alle aspekter af jobsøgningen og tager dem i hånden lige fra den første dag som ledig.

Det er blandt andet muligt at få hjælp til at udfylde Jobnet-CV og få gode råd til brugen af LinkedIn, ligesom det også er muligt at gennemføre kurser om den gode ansøgning eller CV eller kurser om at finde en virksomhedspraktik indenfor en ønsket branche.

Positive tilkendegivelser

Målgruppen for det digitale jobcenter er til at starte med de borgere, der er digitalt selvhjulpne, som forventes hurtigt at komme i arbejde og som kan tage ansvar for egen læring. De vil få gavn af den fleksibilitet, der ligger i selv at kunne strukturere jobsøgningen.
– Vi har brugertestet det på en række borgere og fået positive tilkendegivelser. De nyder godt af friheden i at kunne tage kurserne når som helst, hvor som helst, og at de samtidig kan vende tilbage til kurserne, når de bliver særligt aktuelle i deres jobsøgning, siger Brith Manhart Purup, der er virksomhedsleder for den aktive beskæftigelsesindsats i Næstved Kommune.

Kurserne er udviklet af jobcentrets ansatte

Det er ikke første gang, borgerne i Næstved Kommune stifter bekendtskab med det digitale jobcenter. E-læringskurser har været et tilbud i jobcentret i hele 2022, men fordi det nye digitale jobcenter er interaktivt, kan man arbejde direkte med sin jobsøgning og bruge kurserne aktivt på platformen.

Det betyder, at borgeren eksempelvis med det samme kan gå i gang med at udarbejde et CV i en af de mange CV-skabeloner, som er tilgængelige i det digitale jobcenter. Når CV’et eller ansøgningen er færdig, kan borgeren få online feedback på det indenfor 24 timer. Borgeren kan desuden døgnet rundt få råd og vejledning i forhold til at gå til jobsamtale.

E-læringskurserne er udviklet af jobcentrets ansatte selv, og det er der en særlig god grund til ifølge Brith Manhart Purup.
– Vi har valgt den vej, fordi vores egne ansatte er dem, der kender borgerne i Næstved Kommune bedst. Den viden ville vi ikke lade gå tabt. De ansatte møder borgerne hver dag, kender virksomhedssammensætningen i byen og de praktik- og jobmuligheder, der er. Borgere i det digitale jobcenter vil derfor også opleve, at den hjælp og vejledning, de får her, er lige så god, som hvis de var mødt fysisk op i jobcentret, understreger virksomhedslederen.

Borgere tilbydes digital opkvalificering

Fordelen ved det digitale er, at man har adgang til det døgnet rundt og derfor også kan bruge det, når man for eksempel er i praktik, har sæsonarbejde eller kortere vikariater. Derfor har jobcentret fokus på, hvordan flere borgere kan opkvalificeres til at begå sig digitalt, forklarer Brith Manhart Purup:
– Der er forsat meget at hente i det digitale, men for de digitalt udfordrede borgere forudsætter det, at der er hjælp og støtte til at lære at navigere i eksempelvis det digitale jobcenter. Derfor tilbyder vi også vores borgere digital opkvalificering, og vi ser jo, at det giver dem et løft og ikke mindst får de nemmere ved at søge job, som jo ofte også foregår online.

Borgerne visiteres til det digitale jobcenter i starten af deres ledighedsperiode. Det digitale jobcenter består på nuværende tidspunkt af over 50 e-læringsvideoer fordelt på i alt syv kursusforløb. Og der er flere kursusforløb på vej.

Pressefoto