Sommerens kommende hjemløsereform sætter allerede sit præg på Forsorgshjemmet Næstved, hvor borgerne fremover får deres kontaktperson med i flyttekassen og bliver hjulpet mere intensivt til at flytte fra forsorgshjemmet og ud i eget hjem.

Den nye hjemløsereform lægger op til, at forsorgshjemmene skal arbejde endnu mere målrettet med at hjælpe beboerne ud i eget hjem, så hurtigt som muligt. Den såkaldte Housing First-metode.

Det har fået beboere og medarbejdere på Forsorgshjemmet Næstved under Center for Socialt Udsatte i Næstved Kommune til at sætte sig sammen og gentænke forløbet fra indskrivning til at flytte i eget hjem. Det har resulteret i, at beboerne får mere sammenhæng i forløbet, fordi deres kontaktperson følger beboeren fra forsorgshjemmet og ud i egen bolig.

– Vi flytter simpelthen med borgeren fra forsorgshjemmet og ud i egen bolig. Det betyder, at bostøttemedarbejderen er samme person fra start til slut, frem for at skifte kontaktperson undervejs. Den gennemgående bostøtte vil gøre beboerne trygge ved rejsen fra forsorgshjem til egen bolig og styrke dem i at lykkes med at trives og beholde boligen. Den nye struktur styrker beboernes tro på egen livsmestring og deres ansvar for eget liv, fortæller Helle Kristoffersen, der er afdelingsleder for Forsorgshjemmet Næstved.

Tidligere var medarbejderne specialiseret i enten opgaverne på forsorgshjemmet eller som bostøtte, når beboerne flyttede i eget hjem. Men nu er medarbejderne tilknyttet de enkelte beboere, hvor de er en gennemgående kontaktperson i hele forløbet. Den nye struktur sker inden for samme økonomiske og personalemæssige ramme.

Kontaktpersonen med i flyttekassen
I august 2022 flyttede 33-årige Lars Eriksen ind på Forsorgshjemmet Næstved.

– Jeg har aldrig lært at stå på egne ben i en voksen hverdag. Jeg har brug for hjælp til at få en hverdag op at køre, og der betyder det rigtig meget, at min støtteperson Jonas kommer og hjælper mig med at få styr på bolig og jobfremtid. Det betyder meget for mig, at jeg nu ved, at det er Jonas, der også følger med som bostøtte, når jeg flytter ud i min egen bolig. Det giver tryghed, fortæller han.

Bostøttepersonalet støtter beboerne i at arbejde med alt lige fra at tømme postkasse, få styr på vasketøj, indkøb, madlavning og betaling af regninger. Men personalet arbejder også tæt med beboeren om at nå de mål, som beboeren har i livet. Det kan for eksempel være at begynde fodbold eller fitness, at blive stoffri, at få en afklaring omkring jobmuligheder eller få kontakt til familie og venner.

Beboerne er med til at udvikle hverdagen og forsorgshjemmet gennem beboermøder, men også gennem det nyetablerede beboerråd, hvor fire repræsentanter deltager i personalets teammøder.

Beboerne har selv peget på løsningen
Lars Eriksen har tidligere haft tre ophold på andre forsorgshjem, hvor han oplevede, at personalet ikke opsøgte ham og hjalp ham på den måde, som han er blevet det på Forsorgshjemmet Næstved. Da han kom til Næstved, flyttede han hurtigt videre til forsorgshjemmets selvkostpladser, hvor der ikke er personale døgnet rundt.

– Den nye måde, forsorgshjemmet kommer til at fungere på, er en fin ordning. Den betyder, at folk får mere kontakt, hjælp og støtte – særligt ved indskrivningen. Det er vigtigt for at få en god start på opholdet. For mig var det svært, da jeg flyttede ind i sommers, og jeg havde mest lyst til at undgå kontakt. Men personalet var gode til at opsøge mig, hjælpe mig til at falde til og ikke mindst hjælpe mig videre, fortæller Lars Eriksen.

Medarbejderne og beboerne var enige om, at mere tid til bostøtte og nærvær med beboerne er vigtigt for at hjælpe beboerne hen mod et mere selvstændigt liv – og ud af hjemløsheden.

– Vi oplever, at både på beboer- og bestemt også medarbejderdelen blomstrer af energi og ejerskab for den nye måde at arbejde på. Det er især den øgede involvering af beboerne, der har skabt det gode resultat, fortæller afdelingsleder for Forsorgshjemmet Næstved, Helle Kristoffersen.

Helle Kristoffersen, afdelingsleder for Forsorgshjemmet Næstved, viser de nye postkasser frem, der skal være med til at forberede beboerne på at bo i eget hjem. Pressefoto