I 2021 inddrev Gældsstyrelsen 11,5 mia. kroner fra borgere og virksomheder med gæld til det offentlige. Det er over 1 mia. kroner mere end året før, og resultatet skyldes især succes med det nye inddrivelsessystem, PSRM. Men den samlede gæld vokser fortsat.

Inddrivelsen af skattegæld, politibøder og anden gæld til det offentlige bliver stadigt mere effektivt. Sidste år inddrev Gældsstyrelsen 11,5 mia. kroner. Det er en mia. kroner mere end året før.

”Skylder man penge til det offentlige, så skal man naturligvis betale dem tilbage. Derfor er jeg også glad for at se, at der bliver inddrevet mere gæld år for år. Det gør der blandt andet fordi, vi med vores nye inddrivelsessystem har fået mulighed for at trække afdrag på gælden direkte af skyldnerens løn, inden den bliver udbetalt,” siger skatteminister Jeppe Bruus.

Kilde.

Foto: ABW