Aftalen betyder, at Falck også i fremtiden – og som noget nyt sammen med regionens egen drift – skal sikre borgerne ambulanceydelser af højeste kvalitet i Region Sjælland. Der venter endnu bedre behandling og øget nærhed til borgeren.

Falck har igennem en lang årrække stået vagt om Region Sjælland-borgernes tryghed og kørt ambulancerne, når ulykken rammer. Det fortsætter Falck med, og fra februar 2024 bliver det i et godt partnerskab med Region Sjælland, når de skal stå for hver deres del af ambulancekørslen i regionen.

– Vi er meget tilfredse med samarbejdet og kvaliteten i Falcks arbejde, som er et stærkt fundament at bygge videre på. Sammen med Falck vil vi i fremtiden øge nærheden i akutberedskabet med seks ekstra ambulancestationer og mindst 10 ekstra ambulanceenheder. Og så vil vi styrke de borgernære ydelser ved eksempelvis at sikre videreuddannelse af redderne, så endnu flere behandlinger kan udføres i borgernes eget hjem, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Udvikling og ydmyghed

Helt konkret opdeles ambulanceberedskabet fra februar 2024 i fire geografiske delområder, der hver har udgangspunkt i regionens fire akutsygehuse. Falck skal køre ambulancerne i de to delområder i Holbæk og Slagelse, mens Region Sjælland skal stå for ambulancedriften i de to øvrige delområder i Køge og Nykøbing F.

– Vi ser frem til at udvikle akutberedskabet i samarbejde med Falck. Det er med stor respekt og ydmyghed, at vi nu overtager en del af ambulancedriften. Der bliver tale om to spændende geografiske områder henholdsvis omkring det nye universitetshospital i Køge samt omkring Nykøbing Falster, der dækker hele den sydlige del af regionen og rummer stort udviklingspotentiale med en kommende Femern Bælt-forbindelse, siger Benny Steve Jørgensen, der er præhospital direktør i Region Sjælland.

Et langvarigt samarbejde fortsætter

Falck har haft ambulancekørsel her i regionen og i tidligere amter i det nuværende Region Sjælland i omkring 85 år. Det er derfor et velkendt samarbejde, der nu kører videre og udvides.

– Vi er rigtig glade for at fortsætte det gode samarbejde med Region Sjælland, så vi sammen kan blive ved med at udvikle regionens ambulancetjeneste til gavn for borgerne. Både vores ambulancer og hele det præhospitale område har rykket sig utrolig meget de seneste år, og vi ser frem til at videreudvikle endnu flere innovative løsninger sammen med regionen, siger adm. direktør i Falck, Jakob Riis, der samtidig lægger vægt på vigtigheden i, at der sikres en god overdragelse af reddere i de områder, hvor Falck ikke opererer efter begyndelsen af 2024.

Opdelingen mellem Falck og regionens egen drift har ingen betydning for den akutte hjælp til borgeren. Både Falcks og regionens ambulancer vil indgå i et samlet beredskab, hvor ambulancerne disponeres på tværs af områderne, så det altid er den bedst placerede ambulance, der bliver sendt til ulykkesstedet eller den akut syge patient.

Kilde

Foto: JDL