Fællesskab og demokrati – fint arrangement i Markkvarteret

Otto Kok Hansen fra Dansk Rakkerpak fik sat liv i kludene og ikke mindst i en demokratidebat om borgernes reelle indflydelse. Denne debat foregik på et velbesøgt møde den 19. april på Kildemarkskolen.

Her var Markblomsten og Levende Demokrati Næstved gået sammen om et hyggeligt og udbytterigt arrangement, som startede med fællesspisning, hvorefter ”Otto Kok Hansen” på en festlig og fornøjelig måde tog over.

Aftenens deltagere fortsatte med at diskutere, hvordan vi kan gøre demokratiet endnu bedre. Konklusionen var ganske klar fra alle grupperne: Når politikerne sætter forslag til høring hos borgerne, er det gerne for sent, da man for det meste sidder med fornemmelsen af, at sagen allerede er afgjort af administration og politikere.

Derfor bør borgerne allerede inddrages i idéfasen for at få de bedste løsninger frem. Hermed får administration og politikerne et bedre grundlag at arbejde med.

Aftenen sluttede med oplæg om lokalråd ved formanden for Lille Næstved Lokalråd, Jasper Westrup, som fortalte om mulighederne for at etablere lokalråd i alle dele af Næstved by.

Stor tak til Markblomsten. Det lokale fællesskab var et godt udgangspunkt for en engageret drøftelse af borgernes muligheder for indflydelse på byrådets beslutninger.

Et sådant initiativ vil vi gerne være med til en anden gang – også andre steder i kommunen.

Foto: Levende demokrati Næstved