Jordvarme, luft-til-vand varmepumpe eller fælles varmepumpe med naboerne – hvad skal man vælge?

Det spørger flere borgere og virksomheder sig selv om for tiden. Men nu er der hjælp at hente. Næstved Kommune har afsat penge til, at borgere kan få rådgivning om fælles varmeløsninger.

– For mange er individuelle varmepumper nok den første tanke, når olie- eller naturgasfyret skal skiftes, men det bør ikke være den eneste, udtaler Rune Kristensen, der er formand for Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget.

– For eksempel kan varmepumper i tæt bebyggelse give støjgener. Så her kan en fælles løsning være en mulighed. Det er dog ikke helt enkelt, og derfor tilbyder vi gratis rådgivning til naboer, der går sammen om at undersøge muligheden for et fælles varmeanlæg, fortsætter udvalgsformanden.

13.270 borgere skal finde en løsning
Omkring 13.270 borgere i Næstved Kommune har olie- eller gasfyr. En del af dem fik inden nytår et brev om, at de ikke får fjernvarme. Mange af dem, vil se efter en alternativ opvarmningsform, når deres nuværende fyr skal skiftes.

– Fælles varmeanlæg kan være en god løsning, samtidig med det kan give boligejerne en stabil, økonomisk og klimavenlig løsning, slutter Rune Kristensen af.

Byrådet har vedtaget en varmeplan, der har et mål om, at 90 % af den individuelle varme er fossilfri i 2030. Samlet vil handlingerne i planen reducere CO2-udledningen inden for kommunegrænsen med godt 50.000 tons.

Om puljen

Puljen åbner den 6. marts 2023.

Der kan søges om midler til teknisk, juridisk eller økonomisk rådgivning.

Tilbuddet gælder mindst 10 boliger, der ligger i et område, hvor der ikke kommer fjernvarme.

Tildelingen sker efter først-til-mølle-princippet. Hvis der samtidigt kommer flere ansøgninger end det, der er midler til, vil potentialet for CO2-reduktioner blive vægtet.

Læs mere om kriterierne – og find ansøgningsskemaet på https://www.naestved.dk/varme. Her er der også andre råd om udskiftning af varmekilder.

Boligejere kan gå sammen og få gratis rådgivning til fælles varmeløsninger med naboerne. Pressefoto