Den kommende generation af håndværkere på EUC Sjælland har fået lidt flere materialer at træne deres håndværk på, for entreprenøren Pihl & Søn donerer nu overskydende byggematerialer til erhvervsskolen. Donationen sker både for at hjælpe skolen med at overkomme de stigende materialepriser og bidrager også til undervisningens fokus på bæredygtigt byggeri.

Pihl & Søns donationen rummer pallerammer med forskallingsbrædder og støbeplader samt andet overskudsmateriale fra beton- og kloakvarer til skolens undervisning. De ekstra muligheder, der følger med donationen, glæder EUC Sjælland:

“I skoleoplæringscenteret har vi praktiske opgaver til vores elever og de er naturligvis begrænset af både opgavekarakter og materialemuligheder. Da vi nu har modtaget materialer fra Pihl & Søn, som vi ellers ikke har taksameterråderum til at købe ind for, får vi mulighed for at lave flere og større realistiske og brugbare projektopgaver, og mulighed for at uddanne endnu bedre håndværkere,” siger afdelingsleder for skoleoplæringscenter og projektafdeling EUC Sjælland, Henrik Helge.

Donation gav god mening

Ideen om at donere de overskydende materialer kommer fra teamet på Pihl & Søns byggeplads i Sorø, hvor entreprenøren er ved at opføre friplejehjemmet Magdalene Mariehjemmet for Mariehjemmene og NREP.

“Vi synes, at det er vigtigt at støtte op om de unge håndværkere, for vi har brug for dem. Ligesom resten af byggebranchen er erhvervsskolerne mærket af de øgede materialepriser, og da vores overskydende materialer kunne bidrage til elevernes læring og udvikling gav det rigtig god mening for os at donere dem,” fortæller Kim Michael Preuss Christiansen.

Han er projektchef i Pihl & Søn og ansvarlig for projektet på Magdalene Mariehjemmet i Sorø, hvor man med filosofien om, at mange bække små gør en stor å, har igangsat en række indsatser, der skal sænke mængden af affald og ressourcespild i videst muligt omfang.

Der er bl.a. blevet brugt genbrugsstål, FUTURECEM og træfacader i byggeriet. Flere af materialerne er desuden oplagte til genanvendelse, hvis friplejehjemmet fx bliver revet ned igen på et senere tidspunkt.

I forbindelse med byggeriet er der også blevet revet en gammel gård ned. Sten fra gården bruges i det nye byggeri, gårdens tagbjælker indgår i en ny pergola, flere større sten fra grunden bruges i landskabsdesignet i naturen omkring friplejehjemmet, og en kampesten fra gårdens jord bliver stjernen i friplejehjemmets nye sansehave. Entreprenøren har også oprettet en genbrugsstation, hvor Sorøs borgere kan hente overskudsmaterialer til deres egne projekter.

Donationen er således helt i tråd med projektets dagsorden, men taler også ind i undervisningen på EUC Sjælland, der som klimaerhvervsskole har emner som bæredygtighed, cirkulær økonomi og den grønne omstilling i byggeriet på skoleskemaet.

“Med en donation fra en entreprenør som Pihl & Søn, der har bæredygtighed højt på dagsordenen, får vi som skole mulighed for at sætte fokus på, at verden udenfor skolen absolut ikke sidder og venter på udviklingen, men er en aktiv del af den. Vi kan bruge donationen aktivt i kommunikationen med eleverne med budskabet om, at virksomhederne faktisk har forventninger om at kommende elever ikke alene er bevidste om den bæredygtige og grønne omstilling – men også kan bidrage til den,” siger Henrik Helge.

Fakta om Pihl & Søn A/S Pihl & Søn A/S er et danskejet entreprenørselskab, der har været en del af Danmark i over 130 år. Med spidskompetencer i total-, hoved- og styringsentrepriser har Pihl & Søn specialiseret sig i nybyggeri og renovering af enhver art.

Pihl & Søn beskæftiger ca. 120 funktionærer, som primært består af ingeniører og konstruktører. I dag er Pihl & Søn en del af Pihl Koncernen sammen med søsterselskabet LM Byg A/S. Denne konstellation muliggør konsortiesamarbejder på tværs af koncernen, så intet projekt er for lille, og intet er for stort.

Som den første danske entreprenør har Pihl Koncernen tilsluttet sig Parisaftalen og fået godkendt sine reduktionsmål af Science Based Targets initiative (SBTi). Koncernen skal være CO2-neutral i 2030 (Scope 1 og Scope 2), og i hele værdikæden i 2050 (Scope 3). For at nå målsætningen skal CO2-udslippet reduceres gennem hele værdikæden med 7% om året i forhold til koncernens omsætning.

Fakta om donationen Den første donation fra Pihl & Søn til EUC Sjælland består af;

3 pallerammer med forskallingsbrædder, som har været brugt som rækværk på taget. 1 palle med støbeplader, hvor der har været brugt biobaseret slip-olie. Overskudsmateriale af betonvarer og kloakvarer.

Alle materialerne er nøje udvalgt for at sikre, at EUC Sjælland modtager ordentlige og brugbare materialer.

Det er planen, at entreprenøren vil donere sine overskydende byggematerialer til skolen så længe projektet i Sorø pågår, og man forsøger også at finde overskydende materialer indenfor el og VVS.

Ideen til donationen fra Pihl & Søn til EUC Sjælland kommer fra teamet, der er ved at opføre friplejehjemmet Magdalene Mariehjemmet i Sorø, og er efterfølgende kommet med i Pihl Koncernens katalog over mere bæredygtige initiativer og indsatser, der kan gøres på koncernens byggepladser.

Fakta om materialemangel på de tekniske skoler: I maj 2022 demonstrerede hundredvis af studerende over forholdene på de tekniske skoler og krævede bedre faciliteter, ordentligt værktøj, bedre udstyr og opkvalificering af undervisere.

I oktober 2022 udgav Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) en analyse, der viser, at antallet af faglærte vil falde med 88.000 personer i perioden 2021 til 2030. Det svarer til knap 9.000 faglærte, der forsvinder fra branchen om året.

Ifølge analysen skyldes faldet i antallet af faglærte både, at vi indenfor den næste årrække vil se en stor ældreårgang forlade arbejdsmarkedet, uden at der er nok yngre hænder til at tage over, og at der samtidig bliver uddannet for få nye faglærte.

Foto: ABW