​​Et enigt forretningsudvalg i Region Sjælland udtaler kritik af regionens koncerndirektion i sagen om karkirurgisk behandling. Det er kendsgerningen, efter Forretningsudvalget i Region Sjælland har holdt et ekstraordinært møde for at tage stilling til den redegørelse fra koncerndirektionen, som regionsrådsformanden havde bedt om.

– Vi har fået en grundig redegørelse og på den baggrund udtrykker et enigt forretningsudvalg kritik af vores koncerndirektion på to områder i sagen om karkirurgisk behandling. Det burde have været præciseret, at de informationer, vi har fået om ventetid, alene omfatter amputationsforebyggende karkirurgiske behandlinger, og at borgere kan opleve ventetid i andre dele af karkirurgien, siger regionsrådsformand Heino Knudsen på vegne af et enigt forretningsudvalg. Han fortæller videre:

– Derudover udtaler vi kritik af, at vi fra politisk side ikke tidligere er orienteret om indholdet i mailkorrespondancen fra efteråret 2021. Den information skulle vi have haft med det samme, så vi kunne forholde os til det tidligere, siger Heino Knudsen.

Direktion beklager upræcise oplysninger

I forlængelse af rapporten fra Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) om forskellene i antallet af forebyggende karkirurgiske behandlinger og benamputationer i regionerne, fremgik det i en tidligere orientering til Regionsrådet og i en pressemeddelelse om regionens handleplan for det karkirurgiske område, at der ikke havde været ventetid til karkirurgisk behandling i Region Sjælland. Det var upræcist.

”Koncerndirektionen beklager, at kommunikationen omkring ventetider ikke har været tilstrækkelig præcis og nuanceret ift. oplysningerne om ventetider til karkirurgisk behandling i forbindelse med orientering af Regionsrådet/Forretningsudvalget, rådgivning af regionsrådsformanden og ved udsendelse af pressemeddelelse”, fremgår det af redegørelsen.

Det er på baggrund af de informationer fra regionens direktion, at regionsrådsformand Heino Knudsen i forbindelse med vedtagelsen af en ny handleplan for at forebygge flere amputationer udtalte, at der ikke har været udfordringer med ventetid til behandling i karkirurgien.

Amputationstruede patienter har kort eller ingen ventetid

Karkirurgi dækker over udredning og behandling af en række forskellige sygdomme, for eksempel fjernelse af åreknuder, rensning af halspulsårer efter blodprop i hjernen og amputionsforebyggende indgreb, hvor blodtilførslen til fødder og ben forbedres. Som det gælder i hele sundhedsvæsenet, foretages der i karkirurgien en prioritering, så de mest kritiske og akutte patienter behandles først.

I redegørelsen understreges det, at patienter med høj risiko for amputation har og havde kort eller ingen ventetid til udredning og behandling.

At det var den patientgruppe, informationen handlede om, fremgik dog ikke tydeligt i den første orientering af regionsrådet, herunder regionsrådsformand Heino Knudsen.

”Det har ikke været tydeligt, at den vurdering, der blev foretaget, alene omhandlede gruppen af patienter til amputationsforebyggende karkirurgiske behandling og således ikke alle karkirurgiske patienter, som det kunne forstås ud fra pressemeddelelsen”, fremgår det af redegørelsen.

Kilde

Foto: ABW