Banedanmark tager inden længe et nyt digitalt signalsystem i brug mellem København og Ringsted. Opgraderingen betyder på sigt færre fejl og forsinkelser, og åbner samtidig for en ny direkte togforbindelse fra Næstved til København via Køge.

Før de digitale signaler kan tages i brug, skal det nye system testes. Samtidig skal ny software implementeres på de strækninger, hvor det nye signalsystem allerede er taget i brug. Det vil påvirke togtrafikken flere steder på Sjælland i perioden fra 18. marts til og med 1. april.

På følgende strækninger kører der ikke tog:

• Mellem Næstved og Køge (DSB) og Roskilde-Egøje (Lokaltog) fra lørdag den 18. til og med torsdag den 23. marts.

• Mellem Næstved og Nykøbing Falster fra natten efter fredag den 17. marts til søndag morgen den 25. marts.

• Mellem Ringsted og Vigerslev via Køge Nord fra lørdag morgen den 18. marts til og med den 1. april.

DSB og Lokaltog indsætter togbusser på strækningerne, når der ikke kører tog, og passagerer opfordres til at planlægge rejsen på Rejseplanen.

”Vi forsøger at påvirke passagererne mindst muligt, mens vi gør klar til opgraderingen. Men vi kan ikke lave de nødvendige opdateringer, mens der kører tog, så det er desværre nødvendigt at standse trafikken i en periode. Vi forsøger selvfølgelig at tilrettelægge arbejdet, så vi forstyrrer mindst muligt,” siger signaldirektør i Banedanmark, Janus Steen Møller.

Opgraderingen betyder, at de gamle signaler langs sporet forsvinder. I stedet sendes signalet direkte til lokomotivføreren i toget. Adskillige strækninger er allerede digitaliseret, men udrulningen mellem København og Ringsted er første gang, at signalsystemet benyttes på en af de danske hovedstrækninger, som forbinder landsdelene.

Foto: ABW