Fra 1. januar 2022 skal al asbest, uanset om det er støvende eller ej, afleveres i tæt og lukket emballage på AffaldPlus’ genbrugspladser.

De nye regler indføres for at forbedre miljøet på vores genbrugspladser til gavn for både medarbejdere, kunder og natur. Asbest er nemlig ekstremt sundhedsfarligt, og vi vil gerne sikre os, at der ikke kan spredes asbestholdigt støv til omgivelserne – hverken på vej til genbrugspladsen eller når du afleverer dit affald.

Kravet om emballering gælder for både hele plader, knuste plader og rester fra tagrensning. Læs mere om asbest hos affaldplus.dk

Foto: AffaldPlus