Mandag den 15. maj indvier borgmester Carsten Rasmussen og miljøminister Magnus Heunicke 21,1 hektar ny, bynær klimaskov ved Stenlængegård. Skoven er en del af Den Grønne Ring rundt om Næstved og af kommunens DK2020-klimaplan.

Et bredt samarbejde mellem Klimaskovfonden, Banedanmark og Næstved Kommune sikrer en ny skov – en CO2-bindende klimaskov på 21,1 hektarer ved Stenlængegårds-området. Klimaskoven bliver en del af et 40 hektar stort naturområde med enge, vandløb, mose og vandhuller i den nye bydel.

Lige nu er træerne ikke højere end 75 cm, men i løbet af 8 til 10 år vil de være vokset en voksen over hovedet. Skovens areal svarer til arealet af 1507 parcelhuse.

Langt de fleste træer er kommet i jorden, men der mangler tre æbletræer. Dem planter borgmester Carsten Rasmussen, miljøminister Magnus Heunicke og Klimaskovfondens forperson Kirsten Brosbøl til skov-rejsegildet mandag den 15. maj kl. 8.30 til 9.15. Det foregår lige før Kalbyrisvej nr. 170, 4700 Næstved, hvor der kan parkeres i vejrabatten. Alle er velkomne.

Skovfyrren fyrer den af fra starten

Den nye skov er en blanding af 24 forskellige arter af træer og buske, herunder en blanding af nåletræer og løvtræer. Nåletræerne vokser hurtigere end løvtræerne i begyndelsen, derfor sætter de turbo på CO2-regnskabet allerede nu. For eksempel kan en hektar nåletræer som skovfyr og rødgran binde 15 tons CO2 om året, hvor en hektar bøg binder 9,9 tons CO2. Til gengæld bliver bøgen ældre end nåletræerne. Det betyder, at den gennemsnitlige kulstofmængde med tiden i fx rødgran svarer til 232,1 tons CO2/ha, mens den for bøg er 481,8 tons CO2/ha.

Til sammenligning udleder en gennemsnitlig dansker 11 tons CO2 om året, ifølge Klima- Energi- og Forsyningsministeriet.

Den nye skov består af stilk-eg, fuglekirsebær, skovfoged æbletræ, spids-løn, birk, hassel, hvidtjørn, alm. hyld, alm. røn, vildæble, fjeldribs, kvalkved, dunet gedeblad, benved, slåen, hvidtjørn, europæisk lærk, lind, bøg, avnbøg, rød-el, navr, skovfyr, ædelgran og rødgran.

De 24 arter er valgt, fordi de til sammen binder så meget CO2 som muligt både på kort og på langt sigt. Samtidig bliver skoven robust i forhold til klimaforandringer, og naturen bliver mere spændende til gavn for biodiversiteten.

En skov med vigtige opgaver: Klima, natur, sundhed og friluftsliv

Den nye skov er allerede trukket i arbejdstøjet. Klimaskoven er et led i DK2020 klimaplanerne i Næstved, i Byrådets naturpolitik om at standse tabet af biodiversitet, i Sundhedspolitikken og i kommunens Friluftsstrategi.

– Træerne er ikke så store endnu, men man er dog velkommen til at besøge skoven allerede nu – den er åben døgnet rundt. I de første år må man dog holde sig på stierne, da træerne er hegnet ind, så de kan vokse i fred for hjorte og harer, som synes de små træer er en lækkerbisken, fortæller agronom og projektleder Michael Krogh fra Næstved Kommune, der har været med til at udvælge de forskellige træer.

Den nye klimaskov er den 8. offentlige skov, som Næstved Kommunen anlægger omkring Næstved by siden 2009. Det nye skovområde vokser med tiden sammen med det store gamle skovområde Kalby Ris øst for Næstved by og er en del af Den Grønne Ring om Næstved.

Den politisk vision er, at skov- og naturområderne danner en grøn ring rundt om Næstved, så det kun tager cirka 5-10 minutter på cykel at komme til det nærmeste skov- og naturområde lige meget, hvor i Næstved by man befinder sig.

Klimaskov med mange fædre

Den nye skov ved Stenlængegård er en af de første, der har opnået støtte af Klimaskovfonden, der er en uafhængig, statslig forvaltningsenhed under Miljøministeriet.

Skovrejsningen lavet i samarbejde med Klimaskovfonden, Banedanmark og Næstved Gymnasium og HF. Næstved Kommune har lagt jord til og står for pasningen af skoven.

Af de nye 21,1 hektar skov har Klimaskovfonden støttet 13 hektar. Fondens formål er at bidrage til Danmarks ambitiøse mål for at reducere CO2-udledningen ved at accelerere naturens egne metoder til at opfange og lagre drivhusgasser. Klimaskovfonden finansierer skovrejsningen gennem klimabidrag fra DSB.

Banedanmark har støttet 8,1 hektar af den nye skov. Det er erstatningsskov for de 4,1 hektar skov, som de har fjernet i kommunen i forbindelse med arbejdet med at rette togbanen ud forud for Femernbælt.

Under overskriften ”Pant et Træ” har Næstved Gymnasium og HF har vekslet 10.000 pant-kroner til 160 træer. Træerne er større end de andre, der er plantet på området. Eleverne har selv været med til at plante de nye træer og har planter om, at pante og plante flere træer til efteråret.

Faktaboks: DK2020

Alle kommuner i Danmark arbejder for at nedsætte CO2-udslippet. Kommunerne samarbejder, erfaringsudveksler og får hjælp til arbejdet gennem det landsdækkende klimasamarbejde ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”. Byrådet besluttede i efteråret 2021 at indgå i dette samarbejde.

Som DK2020 kommune skal Næstved Kommune udarbejde en handlingsorienteret klimaplan og beskrive vejen mod CO2-neutralitet i 2050 for kommunen som geografi.

De små nye træer er kun 75 cm høje, men om 8-10 år er de vokset en voksen over hovedet. Pressefoto