ZBC’s Handelsgymnasium i Næstved søger pr. 1. maj 2019 –  og gerne før – en gymnasielærer til undervisning i matematik. Der er tale om en fastansættelse på fuldtid.

Handelsgymnasiet i Næstved er en del af Erhvervsgymnasiet på ZBC (hhx og htx), som er Sjællands største gymnasium. De er et erhvervsgymnasium, hvilket betyder, at de i høj grad kobler teori og praksis sammen. Det gør de blandt andet gennem en tæt kontakt til erhvervslivet. ZBC bruger teorier til at analysere virkeligheden og give bud på, hvordan man løser realistiske problemer og opgaver – i virksomhederne og i samfundet som helhed.

På Handelsgymnasiet i Næstved er de 45 medarbejdere og ca. 600 elever. Der er et tæt samarbejde mellem ledelse, lærere og elever og en kultur, hvor man i gensidig respekt fremmer engagement, studiemiljø og den gode arbejdsplads.

De har et stærkt fokus på studiemiljø, dannelse og faglighed, og de opnår tilfredsstillende resultater målt på elevernes karakterniveau ved eksamen.

Læs mere om ZBC Næstved her.

Hvad kvalificerer dig til jobbet?

 • For at kunne undervise i matematik på gymnasialt niveau skal du have en relevant kandidatuddannelse med undervisningskompetence i matematik.
 • Du kan være en kandidat med en masse erfaring, som du har lyst til at dele med gymnasiets elever, eller du kan være næsten nyuddannet med stor lyst til at dele ud af din faglighed på en måde, så deres elever kan spejle sig i din tilgang til faget.
 • Det vigtigste er, at du har lyst til at undervise og har lyst til at indgå i såvel faglige som sociale relationer med eleverne.

De forventer derudover, at du:

 • Er fagligt stærk og har mod på at indgå i tværfaglige samarbejder med kollegerne.
 • Har lyst til at undervise unge, se dem udvikle sig og opnå det bedste, de kan.
 • Har lyst til at bidrage til den løbende udvikling af uddannelsen sammen med dine kolleger.
 • Er interesseret i de faglige/pædagogiske udfordringer som gymnasielærerjobbet indebærer, såsom udviklingsaktiviteter, studieture, sociale arrangementer, engagement i elevernes liv og trivsel.

Har du lyst til dette, kan de tilbyde:

 • En spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads med stærke relationer til grundskolen, det omgivende samfund og de videregående uddannelser.
 • En arbejdsplads med en åben, respektfuld og anerkendende omgangstone, hvor man i tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere løser dagligdagens udfordringer.
 • Et job med udfordringer og med rig mulighed for personlig og faglig udvikling og med gode og erfarne kolleger, der står klar til at hjælpe og give medspil.
 • Et gymnasium, hvor elevdemokrati, elevinddragelse og elevengagementet prioriteres højt.

Ansættelse
Der er tale om fastansættelse på fuldtid. Handelsgymnasiet glæder sig til at byde dig velkommen den 1. maj 2019 og gerne før.

Ansættelsesområdet er ZBC, og dit tjenestested vil som udgangspunkt være i Næstved.

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst for Akademikere i Staten mellem Finansministeriet og en række akademikerorganisationer.

Som uddannelsesinstitution indhenter de børneattest i forbindelse med en evt. ansættelse som gymnasielærer.

Ansøgning
De skal have din ansøgning senest den 11. marts 2019. Du ansøger online her.

Ansøgninger modtages ikke efter ansøgningsfristens udløb.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 14. marts 2019.

ZBC opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen. De lægger alene vægt på kvalifikationer og kompetencer.

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte:
Peder Pedersen, rektor på tlf.: 2519 2899 eller på mail: pdpe@zbc.dk
Kim Nørgaard, vicerektor på tlf.: 6122 3402 eller på mail: kimn@zbc.dk