Frivillig Fredag falder altid den sidste fredag i september og er hele Danmarks festdag for frivillighed.

På Frivillig Fredag fejrer vi frivilligheden og hylder de fantastiske frivillige, der hver eneste dag gør en forskel for deres sag, deres medmennesker eller deres lokalområde. Frivillig Fredag sætter fokus på de frivillige muligheder og skaber nye anledninger til at invitere flere med i de frivillige fællesskaber. I 2019 blev Frivillig Fredag fejret i 85 kommuner i Danmark, og formålet er at vise kreativiteten, mangfoldigheden og engagementet i den frivillige verden. 

I Næstved Kommune fejres Frivillig Fredag i et samarbejde mellem Næstved Frivilligråd, Frivilligcenter Næstved og Næstved kommune – ABC for Mental Sundhed.

I år er Frivillig Fredag den 25. september – og temaet er; Bæredygtige fællesskaber – altså fællesskaber, der er stærke og gør en forskel for andre. Det har Næstved oversat til sloganet: ”Vi er her stadig! – Stærke frivillige fællesskaber i Næstved Kommune”.

En af de stærke frivillige fællesskaber er Bedre Psykiatri, Næstved.

”Med vores samtale- og pårørendegrupper skaber vi et frirum for unge og voksne, hvor man kan mødes med ligestillede. Her behøver brugerne ikke være ”skyggepersoner”, men de kan være åbne og tale frit, og de kan skabe et sammenhold. Det er uvurderligt og det er det hele værd for os, som er frivillige i foreningen. Det er svært, at være pårørende, man glemmer tit sig selv, og i grupperne er det ok, at tænke på sig selv,” siger formand for Bedre Psykiatri, Næstved – Martin Grangaard

På grund af faren for spredning af Covid-19, undgår vi i år at lave arrangementer, hvor mange mennesker mødes fysisk. I stedet hylder vi det frivillige foreningsliv med en kampagne, som sætter fokus på og fejrer de frivillige sociale fællesskaber. Det gør vi, fordi de frivillige i Næstved gør et kæmpe arbejde for at skabe og fastholde positive fællesskaber for rigtig mange forskellige mennesker – og det arbejde er med til at skabe trivsel, forebygge ensomhed og mange andre former for udsathed – også når landet rammes af kriser som Covid-19.

I stedet kører en kampagne, som gennem tydelige budskaber via billeder, film og historier skal fortælle de gode historier om fællesskaberne. Kampagnen består af seks plakater med flotte fotos af forskellige sociale foreninger udført af fotograf Nana Reimers samt 3 korte film om forskellige lokale foreninger. Film og plakater præsenteres på diverse hjemmesider og sociale medier, på digitale infostandere i og udenfor Næstved Storcenter samt ved indfaldsvejene ind til Næstved By fra fredag d. 25. september og i ugen efter. Kampagnen har modtaget sponsorater fra Næstved Storcenter samt Mærk Næstved.