McDonald’s ved havnen
Blegdammen 2
4700 Næstved
Tlf. 55 71 93 34