En kandidatuddannelse i klinisk sygepleje skal flyttes fra København til Region Sjælland, og flere studerende skal have mulighed for at komme i praktik og lave projekter i samarbejde med sjællandske kommuner og virksomheder. Det er hovedpunkterne i Roskilde Universitets plan for udbygning af de regionale uddannelsesaktiviteter.

Roskilde Universitet præsenterer nu en plan for, hvordan universitetets regionale uddannelsesaktiviteter skal styrkes i de kommende år. Den indgår i universitetssektorens ‘Plan for et nyt uddannelseslandskab’, som netop er blevet offentliggjort.

“Roskilde Universitet satser på meget mere konkret samarbejde med lokale aktører gennem flere uddannelsessamarbejder med kommunerne. Målet er at skabe dialog mellem teori og praksis, mulighed for både stærke kompetencer og spændende jobs til RUC’s kandidater og udvikling i virksomheder og forvaltninger lokalt,” siger Roskilde Universitets rektor, Hanne Leth Andersen.

Baggrunden for planen er den politiske aftale fra juni sidste år om at skabe flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele landet. Udviklingsplanen er delt op i to faser. Første fase løber frem til 2025 og består dels af en styrkelse af de eksisterende lokale uddannelsesaktiviteter – og dels af en kandidatuddannelse i klinisk sygepleje, som primært henvender sig til sygeplejersker, som vil videreuddanne sig.

Kandidat i klinisk sygepleje til Region Sjælland

Roskilde Universitet overtager efter planen kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje fra Aarhus Universitet, og uddannelsen bliver udflyttet til en by i Region Sjælland. Uddannelsen rummer 50 studerende og har hidtil være udbudt på Aarhus Universitets campus i København.

“Denne løsning sikrer, at der fortsat vil være et udbud af uddannelsen øst for Storebælt – til gavn for de sjællandske sygeplejersker. Det er endnu ikke endeligt besluttet, hvilken by uddannelsen placeres i, men det kan med fordel være en by, hvor der i forvejen er en sygeplejerskeuddannelse og et sygehus. Det kunne for eksempel være Køge, Holbæk eller Nykøbing Falster,” siger Hanne Leth Andersen.

Udbygge regionale uddannelsesaktiviteter

I første fase frem mod 2025 er planen desuden at udbygge de lokale uddannelsesaktiviteter, som eksisterer rundt om i Region Sjælland i forvejen. Der bliver ikke tale om udflytning af hele uddannelser, men derimod om at videreudvikle de eksisterende aktiviteter og samarbejder, så der bliver skabt endnu bedre rammer for, at kandidatstuderende kan komme i praktik eller indgå i projekt og specialesamarbejder med regionale aktører.

Planen er at udbygge de eksisterende aktiviteter ved at indgå regionale uddannelsespartnerskaber med flere sjællandske byer. Her vil der blive lagt vægt på et samspil mellem lokalområdets behov, uddannelsernes faglige profiler og Roskilde Universitets udviklings- og forskningsaktiviteter i området i øvrigt. Der er i første omgang igangsat dialog med Næstved, Holbæk og Nykøbing Falster.

Fase 2: Regionale uddannelsesmiljøer

Efter 2025 vil Roskilde Universitet undersøge mulighederne for at etablere egentlige uddannelsespladser lokalt, så kandidatstuderende, der ønsker det, kan optages på en uddannelsesfilial i regionen. Deres kandidatuddannelse vil så bestå af en vekselvirkning mellem uddannelsesaktiviteter på den lokale filial og på campus i Trekroner. Denne del af planen vil til sin tid skulle udvikles i dialog med både de studerende og de regionale aktører. Lige nu er der fokus på at få flere lokale aktiviteter og samarbejder, til gavn for både de studerende og de lokale aktører i regionen.

Foto: ABW