Nedenstående bragt fra Rønnebæksholm

Rønnebæksholm præsenterer årsprogram og samarbejder 2021, der lægger vægt på skrøbelighed og ubalance, i jorden, kroppen og samfundet. I løbet af året undersøger programmet mentale tilstande og hvordan kunsten kan drage omsorg og skabe plads til fællesskaber.

LÆRKE LAUTA – Meditations in an Emergency
Vi ser frem til at åbne udstillingsåret 2021 med den anerkendte danske kunstner Lærke Lauta, når kunsthallen åbner soloudstillingen Meditations in an Emergency. Med maleriet og filmmediet undersøger Lautas værker tidslighed og mentale tilstande. I udstillingen Meditations in an Emergency følger vi yderpunkterne i Lærke Lautas praksis, og hvordan de modpoler giver rum for meditation, refleksion og dialog.

NB! Da de gældende COVID-19 restriktioner er forlænget åbner udstillingen, så snart det bliver muligt herefter, alt efter myndighedernes udmelding op mod den 7. februar 2021.

SOPHIE DUPONT
10. april – 6. juni.
Sophie Dupont udstiller for første gang de to videoværker The Breath og The Consciousness i et nyoprettet udstillingsrum på Rønnebæksholm. Sophie Dupont vil være understøttet til at udvikle udstillingen gennem Rønnebæksholms residency og kunstneriske program FællesRum, støttet af Det Obelske Familie Fond. Herunder vil Sophie Dupont, gennem Kunsthal Rønnebæksholm etablere et partnerskab med Næstved Gymnasium og HF, hvor de vil indgå i udstillingen på Rønnebæksholm og Sophie Dupont vil arbejde med billedkunstklasser på Næstved Gymnasium og HF.

SOIl.SICKNESS.SOCIETY
23. juni – 31. oktober
Soil.Sickness.Society. udstillingen er vinder af Bikubens Udstillingspris Vision 2020 og åbner til Sankthans den 23. juni 2021. Soil.Sickness.Society undersøger, hvordan samfundets fokus på vækst sætter jorden og det nutidige menneske under massivt pres og derved skaber ubalance i sundhed og samfund. Udstillingen belyser et højaktuelt emne og på en aktivistisk tilgang gør kunsten til katalysator for sundhed og fællesskaber. Soil.Sickness.Society er kurateret af Maria Kjær Themsen i samarbejde med Kunsthal Rønnebæksholm. Oringe Psykiatriske Hospital og Næstved Sygehus indgår også i udstillingsprojektet. Derudover udvikler Laboratoriet for Æstetik og Økologi et udendørs kunstprogram i Herregårdshaven. Og kurator Charlotte Sprogøe bidrager til det samlede Visionspris projekt med et selvstændigt kuratorisk udstillingsprojekt med afsæt i Rønnebækholms lade.

Sophia Kalkau med Ursula Andkjær Olsen
13. november 2021 – 27. februar 2022
Udstillingen Sophia Kalkau med Ursula Andkjær Olsen vil undersøge det sanselige samspil, der er mellem billedkunstneren og forfatteren. De to kunstnere har gennem mere end et årti arbejdet sammen og hver især har de skabt værker i dialog med hinandens udspil. Med afsæt i Rønnebæksholm og årstiden vil Sophia Kalkau skabe en stor sammenhængende komposition – en eksistentiel og surreel vandring gennem udstillingsrummene, som præsenterer hendes skulpturer og fotografier grafisk. Med fokus på Kalkaus skulpturer inddrages Ursula Andkjær Olsens poetiske univers, og deres værker vil gribe ind i hinanden. Udstillingen er gjort muligt gennem Rønnebæksholms residency og kunstneriske program FællesRum, støttet af Det Obelske Familie Fond.

RØNNEBÆKSHOLM ONLINE
Radical Empathy, A Continuous Score, Act 11: The Musical
Rønnebæksholm har kommissioneret en ny online performance af P*D*A* som lanceres i midten af april. P*D*A* (Public* Display* of Actions*) er en platform initieret af kunstnerne og underviserne Kjell Caminha, MC Coble, Andreas Engman og Jeuno Kim. Værket er skabt under og præget af tidens ustabile arbejdsvilkår: restriktioner for bevægelse og isolation fra andre, angst og frygt for sygdom, såvel som den nationalisme og racisme, der udspiller sig i debatten omkring virussen. Act 11: The Musical udspringer af behovet for at dele en skrøbelig tilstand og i fællesskab finde overlevelsesstrategier, der sigter efter at afkode et sted for både tilflugt og handling.

DET ÆSTETISKE ØRE
15. til 30. maj i Rønnebækholms park og sammen med tre sociale institutioner
Det Æstetiske Øre er udviklet af kurator Iben Bach Elmstrøm i samarbejde med kunstnerne Olga Benedicte, Kristian Byskov, Ragnhild May og Jenny Gräf Sheppard og Kunsthal Rønnebæksholm. Det Æstetiske Øre et lydbaseret kunstprojekt, der lanceres på tre sociale institutioner i Næstved: Solgaven (botilbud for blinde og svagtseende), Munkebo Plejecenter (aktivitetscafe og plejecenter for ældre) og Perron 1 (værested for unge under Center for Socialpsykiatri). Projektet er ideudviklet med afsæt i Rønnebæksholms historiske forbindelser til N.F.S Grundtvigs pædagogiske og filosofiske tænkning om demokrati, kunst og fællesskab. Herunder hvordan verbale udvekslinger, poesi, kunst og musik kan danne et aktivt grundlag for demokratiske udvekslinger mellem borgere på tværs af klasse og status i samfundet. Værkerne er specialudviklet til at kunne cirkulere rundt i forskellige sammenhænge uden for det klassiske udstillingsrum. Lydværkerne vises i parken i midten af maj måned.

MARIES RUM – NYT SAMARBEJDE
Nyt program om tro, eksistens og livsforandrende erfaringer er udviklet i samarbejde med initiativtagere Provst Anna Kluge og tidligere tv-vært Rasmus Birkerod, som står bag ideen om et nyt landsdækkende samtaleprogram i Marie Toft og Grundtvigs gamle hjem på Rønnebæksholm. Marie Toft, som var ejer af Rønnebæksholm og drev herregården, holdt illegale spirituelle samlinger i stedets kælder i midten af 1800-tallet. Nu bliver det lille rum igen arnested for spirituelle samtaler. Det sker når folkekirken i Næstved udgiver programmet MARIES RUM i samarbejde med Rønnebæksholm, som får premiere i slutningen af januar. De første gæster, der har sagt ja til at deltage er f.eks. Peter Ålbæk Jensen, Sonja Oppenhagen, Thure Lindhardt, Søs Egelind og Kim Fupz Åkesson.
MARIES RUM udkommer som podcast. Programmet sendes første gang 30. januar.
Se hjemmesiden for programmet klik her.

RØNNEBÆKSHOLMS TILBAGEVENDENDE BEGIVENHEDER
Vi glæder os til, og håber at kunne afholde, årets tilbagevendende begivenheder såsom koncerter med Bjarke Falgren, Sankthans, Tak for Venligheden, 700 års jubilæum, Havemarked og Talentskolens Kunstlinjens FACIT-udstilling.

Tak for støtte:
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Bikuben Fonden
Dansk Tennis Fond
Det Obelske Familiefond
Knud Højgaard Fonden
Statens Kunstfond
Statens Værksteder for Kunst
Trelleborg Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Læs mere her

Foto: ABW