Borgermødet kan på dagen findes på kommunens hjemmeside eller via kommunens Facebook.

På mødet vil planerne for placeringen blive gennemgået. Det indgår i det, som hedder: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og Forslag til Lokalplan 097.

Mødet vil tage udgangspunkt i følgende punkter:

Gennemgangs af lokalplanens indhold og proces
Indretning af anlæg, størrelse og årlig produktion
Natur- og landskabshensyn
Det vil også være muligt at stille spørgsmål i tråden (hvis du ser med på Facebook), som vil blive taget op på mødet.

På mødet vil medlemmer af Plan- og Erhvervsudvalget være til stede, ligesom administrationen og bygherre også vil være repræsenteret.

Læs mere her

Foto: ABW