Næstved Kommune inviterer til oplæg og debat på deres Facebookside. Emnet denne gang er, hvordan kommunen i en kommende revision af kommuneplanen kan skabe mulighed for nye boligformer i landområderne. Alle er velkomne online 3. juni. Først er der oplæg om boligformer og deres betydning for lokalområdet. Derefter byder hele Landdistriktsudvalget op til diskussion, svarer på spørgsmål og lytter til forslag om nye boligformer i landdistrikterne.

– Vi fik mange gode input til kommuneplanen ved sidste borgermøde på Facebook, og vi var glade for at se så mange borgere følge med i Næstved Kommunes første virtuelle borgermøde. Derfor vil vi gerne gentage forsøget med virtuelle borgermøder, der denne gang skal handle om nye boligformer i landområderne. Vi ved, at rigtig mange borgere sidder inde med gode ideer til, hvordan kan lave nye og alternative boligformer eller omdanne eksisterende boligformer, og dem vil vi gerne have frem. Denne gang vil hele Landdistriktsudvalget også være til stede og være klar til at svare på de spørgsmål, som borgerne skriver i kommentarsporet, fortæller formand for Landdistriktsudvalget, Thor Temte.

Deltag på Facebook onsdag d. 3. juni
Hvis du vil være med til en fortsættelse dialogen om, hvad der skal ske med i landdistrikterne i forhold til kommuneplanen, kan du følge med og deltage i debatten på Facebook, som kommer til at foregå onsdag d. 3. juni kl. 17.30-18.30.

Torsten Bo Jørgensen, bystrategisk rådgiver fra Bystrategi vil indlede med et oplæg om boligformer og deres betydning for lokalområdet og kommer med spændende eksempler på nye og alternative boligformer fra andre kommuner. Derefter vil medlemmerne af Landdistriktsudvalget selv komme med deres bud på hvilke boligformer landområderne i Næstved Kommune bør have og input til den kommende revision af kommuneplanen– medlemmerne vil også stå klar til at svare på spørgsmål og debattere forslag og kommentarer.

Hvad er er en kommuneplan?
De input, som kommer ud af facebookborgermødet, skal bruges som oplæg i en indledende fase af en revidering af kommuneplanen.
En kommuneplan er den samlede plan for arealanvendelsen i en kommune. Det betyder, at den sætter rammer for f.eks. hvor borgere kan bygge og bo og hvor der kan drives erhverv i bl.a. landdistrikterne, hvordan naturen skal forvaltes, eller hvor der kan anlægges veje. Kort sagt sætter kommuneplanen de fysiske ramme for det levede liv i alle dele af en kommune. Kommuneplanen udarbejdes for en periode på 12 år, men skal revideres hvert fjerde år.

Foto: ABW