Når den 10 km lange Husarsti ved Rønnebæksholm indvies lørdag den 17. oktober kl. 11 – 13, bliver det med festtaler og trompeterende husarer i uniform ved den gamle arbejdshestestald.

husarHusarstien slynger sig gennem det øvelsesterræn, hvor husarerne i fordums tid trænede, og derfor var navnet oplagt til den nye ridesti.

”Det unikke ved Husarstien er, at det er lykkedes at etablere et ca. 10 km langt sammenhængende ruteforløb på tværs af ejerskel i udkanten af Næstved by. Ruten kan deles op i mindre strækninger og går gennem varieret terræn som bl.a. bakket skovterræn og åbent landskab. Husarstien giver alle ryttere mulighed for gratis at benytte nogle af naturområderne omkring Næstved by. Skovområderne i Sydsjælland er kendetegnet ved at være private og alene tilgængelige for ryttere mod en ofte relativ høj brugerbetaling. Husarstien tilgodeser derfor et stort ønske blandt lokale ryttere om bedre og gratis adgang til naturen,” fortæller formand Helene Weiss Johansen for Naturrytterne i Næstved.

Projektet er sat i gang og styres af Naturrytterforeningen i Næstved. Kommunen og Naturrytterforeningen har etableret ruten i samarbejdet med private, Naturstyrelsen, Storstrøm og Forsvaret. ”Projektet er et fint eksempel på at borgerne selv kan lave projekter – når bare de får lidt professionel hjælp fra Kommunen i form af rådgivning og økonomisk støtte – Center for Miljø og Natur, har stået for råd og vejledning i forhold til projektbeskrivelse, ansøgninger om midler, kontakt til samarbejdsparter med videre, og Teknisk Udvalg har støttet projektet,” siger Michael Krogh fra Næstved Kommune.

husar2Ruten går fra Rønnebæksholm langs Skovkilden og Skyttemarksvej gennem skoven og over det tidligere militære øvelsesterræn til Rønnebæk by og gennem det nye skovområde på Rønnebæk Fællede og Fruens Plantage.

Det glæder Michael Krogh, at stien nu står færdig: ”Husarstien bidrager til at øge trafiksikkerhed. Nu bliver det muligt at ride i naturen omkring Næstved og kun i begrænset omfang være nødt til at krydse veje og motoriserede trafikanter. Fx er det i forbindelse med rideruten muligt til hest at krydse Ny Præstøvej og den nye omfartsvej via de eksisterende tunneller.”

Rideruten vil blive beskrevet og indtegnet på Friluftsguiden.dk, udinaturen.dk samt på Næstved kommunes hjemmeside. Se mere om Naturrytterne på www.naturrytter.dk

Hent kort over husarstien