Som en del af projektet ”Små Fødder” er dagplejere og pædagoger i Næstved Kommune i gang med at udforske nye måder at arbejde med leg og musik på. De nye metoder udspringer af kurset ”Musik, leg og bevægelse” udbudt af Børnekulturhuset i Næstved i samarbejde med Næstved Musikskole og Center for Dagtilbud. Kurset er finansieret af Interreg-projektet kultKIT.

Børnenes egne ideer skal i fokus

Tidligere på året har 130 dagplejere og pædagoger deltaget i kurset ”Musik, leg og bevægelse”, som gav deltagerne nye redskaber til, hvordan børn i højere grad kan være aktive medskabere af legende, musikalske aktiviteter. Kurset blev afviklet med små holdstørrelser og under gældende corona-restriktioner.

”Næsten alle sangene fra kurset er rammesange, hvor det er den voksne, der udstikker en legende, musikalsk ramme. Sangen kan fx handle om en tur i skoven, hvor børnene inviteres til at digte med undervejs. Hvilket dyr møder børnene i skoven? Hvordan bevæger dyret sig? Børnenes idéer bliver herefter flettet ind i sangen, og legen fortsætter,” beskriver børnekulturkonsulent Katrine Gjesing.

Der er dermed lagt op til, at børnene skal byde ind med egne ord, bevægelser og handlinger undervejs, og at den voksne skal gribe børnenes idéer og integrere dem i legen. Formålet med lige netop denne metode, er at underbygge den tidlige kulturstart i et element, som børn kender rigtig godt – nemlig legen. Førhen har den voksne måske sunget sange for børnene og lavet enkle fagter til. I dette projekt er der fokus på, at sang og musik i højere grad skal foregå som en legende aktivitet sammen med børnene.

Det er vigtigt, at børn oplever glæden ved musik og mærker den magi, der opstår i rummet, når de første toner slås an til en musiksamling. De musikalske fællesskaber, der opbygges i institutionen og dagplejen, skal være med til at styrke fællesskabsfølelsen og skabe en særlig kultur.

”Denne måde, at være sammen i musikken på, skal desuden være med til at skabe tryghed og genkendelighed, når barnet krydser broen fra vuggestue/dagpleje og over til børnehaven, hvor det er hensigten, at de samme sange og lege går igen,” fortæller børnekulturkonsulent Katrine Gjesing, som er initiativtager til projekt Små Fødder, som også er et brobygningsprojekt.

Genbesøg i egen praksis

Underviseren fra kurset Musik, leg og bevægelse Lonnie Kristiansen, der til dagligt arbejder på Næstved Musikskole, er i fuld gang med komme på besøg hos alle deltagerne fra kurset som et led i kompetenceudviklingen.

”Når jeg kommer på besøg i praksis, er det helt fantastisk at se, hvordan dagplejere og pædagoger er i fuld gang med at omsætte kursets indhold til en legende, musikalsk virkelighed til glæde for børnene og deres sociale og musikalske udvikling,” fortæller Lonnie Kristiansen. ”Mange af kursisterne er især begejstrede for denne måde at kombinere musik og leg på, samtidig med at de også oplever at blive mere strukturerede i deres planlægning af musiksamlingerne,” afslutter Lonnie Kristiansen.

Grundet Corona tilbydes kursisterne i denne periode også som virtuelle genbesøg, som gennemføres ved hjælp af videooptagelser og feedback samtaler over telefonen. Genbesøgene til de 130 kursister afsluttes efter planen til foråret.

Interessant projekt på landsplan

Der har i længere tid været efterspørgsel på at få styrket kompetenceudviklingen af det pædagogiske personale i Næstved indenfor musik. Ligesom i mange andre kommuner oplever man i Næstveds dagtilbud, at musikken nogle steder spiller en mindre rolle end før i tiden.

”Det er ikke nogen hemmelighed, at musikfaget de senere år har været underprioriteret på pædagoguddannelsen,” udtaler pædagogisk konsulent i Center for Dagtilbud og Skole, Elin Kofoed og fortsætter: ”Det faktum, blandet med at der er mange andre vinkler i det pædagogiske arbejde, som dagtilbuddene også skal forholde sig til, har bevirket at musikken nogle steder er røget lidt i baggrunden. Derfor er jeg meget glad og stolt over, at vi i Næstved nu er i gang med på ny at sætte fokus på vigtigheden af musik”.

En af deltagerne på kurset Musik, leg og bevægelse, dagplejeren Niels-Jørgen Astrup, er glad for at være med. ”I mine snart fire år som dagplejer er det mit første kursus i musik,” fortæller han. ”Det har været en stor gave at få nye sange og bevægelseslege på repertoiret. Sangene kan anvendes både ude i haven og i vores indendørs musikrum. Det er godt, at sangene kan tilpasses efter børnenes alder og være med til at styrke brobygningen.”

Mette E. Mikkelsen, pædagog i Børnehuset ved Volden, er også i gang med at omsætte kurset til praksis. ”Jeg har virkelig kunne bruge den nye viden til at gribe børnenes invitationer på en helt ny måde. Det giver pote – også for de mere stille og observerende børn. Jeg er vild med, at det musikalske kommer så meget i spil i Næstved Kommune!” afslutter hun.

Inspiration fra Tyskland

Udviklingen og afholdelsen af kurset Musik, leg og bevægelse er finansieret af Interrreg-projektet kultKIT og er baseret på erfaringsudvekslinger mellem en dansk og en tysk lektor i musik.

”Her i Næstved har vi været så heldige at få international sparring i udviklingsprocessen af kurset Musik, leg og bevægelse,” fortæller børnekulturkonsulent Katrine Gjesing. ”Det har været givtigt for projektet at kunne debattere musikpædagogiske strømninger på begge sider af den dansk/tyske grænse, og det har vist sig, at vi langt hen ad vejen oplevede de samme udfordringer med at få sat musikken på dagsordenen,” forsætter Katrine Gjesing.

Kirstin Lundblad, der er lektor i musik, bosiddende i København og Johanna Bookmeyer, der ligeledes er lektor i musik men bosiddende i Hannover, har mødtes via Skype for at udveksle erfaringer om musikpædagogik for de 1-4-årige. Samtidig har viden og erfaringer om, hvordan man bedst klæder dagplejere og pædagoger på til at synge, lege og bevæge sig sammen med de mindste børn, krydset grænsen.

Samtalerne mellem Kirstin Lundblad og Johanna Bookmeyer har givet liv til drejebogen for kurserne Musik, leg og bevægelse og til et fysisk inspirationsmateriale med over 30 børnesange, som deltagerne får med sig hjem efter kurset. Alle sangene er dog på dansk.

Det er håbet, at Johanna Bookmeyer, på den anden side af Corona, kan komme til Næstved og følge projektet. Hen ad vejen er det desuden hensigten at formidle resultater af projekt Små Fødder til glæde og inspiration for andre kommuner i Danmark og for kultKITs projektpartnere i Tyskland. Pædagogstuderende på PH Absalon i Nykøbing F. har allerede stiftet bekendtskab med metoderne fra kurset.

For interesserede er det muligt at erhverve sig et gratis eksemplar af det trykte kursusmateriale ved henvendelse til børnekulturkonsulent Katrine Gjesing pr. mail: kgjes@naestved.dk

Kurset Musik, leg og bevægelse – en del af projekt Små Fødder, er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

Fakta om kultKIT: Dansk-tyske møder

kultKIT støtter samarbejder mellem foreninger, institutioner og borgere på tværs af det dansk-tyske grænseland. kultKIT støtter projekter, der kan medvirke til, at der skabes dansk-tysk kultur- og sprogudveksling på en ny måde. Initiativer, hvor børn og voksne fra de to lande mødes og lærer af og om hinanden.

Interregprojektet kultKIT støtter udveksling af viden og teknologi på tværs af landegrænsen. Det sikrer regionens fortsatte udvikling. kultKIT arbejder for at styrke det dansk-tyske samarbejde i grænseregion ved Femern Bælt. kultKIT er et EU-finansieret projekt, der består af et samarbejde mellem otte projektpartnere i kultKIT-regionen: Næstved Kommune (Leadpartner), Vordingborg Kommune, Lolland Kommune, Guldborgssund Kommune, Kreis Ostholstein, Hansestadt Lübeck, Stadt Fehmarn, Kastanienhof Oldenburg.

Læs mere på www.kultkit.eu

Pressefoto