Mere end 100 borgere giver deres input til lokalpolitikerne om forholdene på de kommunale plejehjem. Temaerne kredser om for få hænder, mangel på uddannet personale og for ringe prioritering og forståelse for demens. 

“Stor mangel på nok (mange vakante stillinger) og uddannet personale i hjemmeplejen (for mange ufaglærte) og på plejecentrene i Næstved kommune, – hvordan sikres kvalificeret arbejdskraft, og hvordan fastholder vi personalet?”

Sådan skriver en borger fra Næstved Kommune til Alzheimerforeningen, der i forbindelse med kommunalvalget har bedt om input fra borgerne om forholdene på landets plejehjem.

I flere af bekymringerne går det igen, at politikerne bør tage et større ansvar på sig, og at plejepersonalet gør det bedste de kan, under de rammer, som politikerne har givet dem. Enkelte kommer også med konkrete bud på, hvor der skal sættes ind for at skabe forbedringer.

Budskaber videre til politikere
De mange indlæg gør indtryk i Alzheimerforeningen, der nu vil stå for at viderebringe budskaberne til kommunalpolitikerne:

– Det er overvældende at læse de mange personlige budskaber om forholdene på landets plejehjem. Beskrivelserne sætter i den grad kød og blod på de udfordringer, vi desværre kender alt for godt fra plejehjemmene. Jeg tror og håber, at de vil gøre indtryk og berøre de lokalpolitikere, der holder plejehjemsbeboernes skæbner i deres hænder. Og politikerne burde virkelig tage beretningerne til efterretning, for ifølge Epinion er ældrepleje og sundhed, uden sammenligning, det, der optager vælgerne mest, lyder det fra direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen.

LÆS HVAD DER SKRIVES OM DIN KOMMUNE HER.

Temaer fra de cirka 100 henvendelser:
• Normering (for få hænder)
• Manglende nærvær, omsorg og tid til beboere
• Manglende politisk prioritering (spareøvelser, manglende viden og forståelse)
• Manglende faglighed/kompetencer hos personale og ledelse (især på det sundhedsfaglige)
• For mange afløsere og ufaglærte på plejehjem
• Omsorgssvigt
• Yngre med demens bliver overset
• Manglende pårørendeinddragelse
• Dårlige arbejdsforhold for plejepersonale (presset, manglende opbakning)
• Manglende danskkundskaber hos personale
• Dårlig fysisk indretning og manglende plads på plejehjem
• Ros til personale på trods af arbejdsforhold
• Henvisning til Dagmarsminde-plejehjemmet som løsningsmodel
• Manglende rengøring
• For få aktiviteter (ofte i forbindelse med lav normering)
• Svært at få plejehjemsplads
• Svært at få aflastning som pårørende
• Rekrutteringsproblemer ift. plejepersonale
• For mange standarder (ingen med demens er ens – behov er forskellige og individuelle)
• Mangel på gennemsigtigved/data/viden om forhold på plejehjem
• Dårlig ernæring til plejehjemsbeboere
• Dårlig ledelse. Manglende retning, faglighed og ansvarlighed. Fokus på administration

Foto: ABW