Den største samlede gruppe af danskere i Kina før den kommunistiske magtovertagelse i 1949, var missionærerne. I alt 140 danske missionærer boede og arbejdede i Kinas nordøstlige hjørne, også kaldet Manchuriet, mellem 1893 til 1950, og nogle blev der i over halvtreds år!

Foredraget med forfatter Simon Rom Gjerø tager udgangspunkt i udstillingen ”Troens verden- Danske missionsfotografier 1870-1970”, hvor der er særligt fokus på de danske missionærer i Manchuriet.

Kom og hør om denne, for de fleste, ukendte danmarkshistorie og find ud hvem disse mennesker var, hvordan de kom til Kina, kulturmødet, problemer med sproget, forholdet til de lokale kinesere, arbejdet i Kina, familieliv, oprør, borgerkrige og meget andet.

Onsdag d. 15. september kl. 17.00-18.00 i Sct. Peders kirke

Foto: ABW