Herlufsholms samarbejde med nyhedsportalen News-Decoder er gået ind i en spændende fase, hvor elevernes bidrag i form af artikler og deltagelse i internationale webinarer om højaktuelle problemstillinger er omdrejningspunktet.

Samarbejdet giver eleverne flere muligheder for at udfolde deres analytiske evner og journalistiske potentiale på et professionelt niveau, hvor der stilles høje krav til de færdige produkter. Muligheden for at sparre med eksperter og få udgivet sit arbejde på en anerkendt platform motiverer eleverne til at arbejde ekstra seriøst med emnerne, og giver dem samtidig oplevelsen af at deres arbejde har værdi.

News-Decoder er et interessant projekt, som har til formål at informere unge mennesker overalt i verden om de problemstillinger, der hver dag fylder meget i mediebilledet: Globalisering, demokratiets fremtid, immigration, klimaforandringer, nationalisme og menneskerettigheder er blot nogle af temaerne, som behandles af sidens såkaldte ”decoders” – skarpe artikler, der præsenterer aktuelle problemer og konflikter i en historisk kontekst. En kontekst, som er nødvendig for at unge mennesker kan forstå sammenhængen og vigtigheden af eksempelvis de politiske spændinger i Venezuela eller konsekvenserne af et hårdt Brexit.

Stifteren af News-Decoder, Nelson Graves, med to af de engagerede elever, efteråret 2018. Foto: Herlufsholm.

I september 2018 besøgte stifteren af News-Decoder, journalisten Nelson Graves, Herlufsholm, hvor han præsenterede det samarbejde, som i fremtiden især vil komme eleverne på studieretningen ”Politik & Journalistik” til gode. Udgangspunktet er, at unge mennesker ved mere om verden end de selv tror, men at de ofte mangler netop den historiske og kulturelle kontekst.

Nelson Graves under besøget på Herlufsholm i efteråret 2018
N-D hjælper elever fra hele verden med at bekæmpe ’fake news’ ved at sørge for at eleverne gennem sparring med eksperter og professionelle journalister får styrket den analytiske, journalistiske metode, som giver valide og troværdige artikler.
Herlufsholm er som den eneste skole i Skandinavien én af N-D’s 17 akademiske partnere – skoler, hvor eleverne bidrager med materiale og organiserer eller deltager i webinarer og workshops. På skolen glæder man sig over samarbejdet, der i høj grad tilfører eleverne noget ekstra:

Webinar-ansvarlig og bibliotekar Kasper Støvring siger:
”Samarbejdet med N-D giver vores elever en unik mulighed for at sparre med professionelle journalister over hele verden, ligesom de får mulighed for at diskutere væsentlige, aktuelle problemer med andre elever fra skoler rundt omkring i verden, der også er tilknyttet N-D.
N-D ledes af journalisten Nelson Graves, der jævnligt afholder webinarer, dvs. videoseminarer, bl.a. med deltagelse af elever fra Herlufsholm Skole. Desuden leverer vores elever forskelligt materiale i form af blogs, videoer og artikler, hvoraf nogle af dem offentliggøres på N-D’s hjemmeside.
En rigtig god sidegevinst er, at vores elever derigennem også får mulighed for at udvikle de projekter, som de arbejder med i det daglige – især de større skriftlige opgaver. Der er altså både sociale og faglige gevinster at hente for vores elever.”

Det omtalte webinar med deltagelse af elever fra Herlufsholm er blot det seneste i en forhåbentlig lang række af lignende arrangementer, hvor eleverne kan teste deres viden og holdninger mod førende eksperter inden for de aktuelle emner. I første udgave styrede Nelson Graves samtalen mellem elever fra 2.b og eksperten Alan Wheatley om det højaktuelle Brexit fra både et økonomisk, et socialt og et politisk perspektiv. Eleverne har arbejdet seriøst med emnet EU og herunder også Brexit i undervisningen, og muligheden for at udveksle fakta og holdninger med ekspert tilfører et ekstra element i elevernes projektarbejde.

Udover webinaret har to af vores elever (Daniel Bendix & Mikkel Arffman, begge 2.b) fået udgivet en artikel om EU’s tilblivelse og historie på News-Decoders hjemmeside. Muligheden for at få udgivet artikler på platforme, hvor de faktisk læses af andre, øger seriøsiteten og grundigheden i elevernes arbejde. Det er vigtigt at præsentere arbejde med høj validitet og en korrekt journalistisk tilgang, når det udgives i elevernes eget navn, og det udfordrer eleverne til at gøre deres absolut bedste. Til gengæld tilbyder N-D også sparing med professionelle journalister, så eleverne har mulighed for at forbedre proces og produkt undervejs.