For tredje år i træk ønsker Næstved Kommune at sætte fokus på god arkitektur ved uddeling af i alt fire priser. Kommunen spørger derfor borgerne om hjælp til at finde og indstille bygninger og anlæg, som udmærker sig ved at have arkitektonisk kvalitet. Priserne bliver uddelt hvert år på Arkitekturens Dag, som i år er den 5. oktober.

Det er nu, at du kan dele din fascination af det gamle restaurerede hus, som du altid kigger en ekstra gang på, når du kommer forbi det. Det hus, der fremstår særligt smukt ved at respektere sin historie og det gode håndværk, eller du kan fortælle om det hus, du selv bor i, som med sine rum og sin arkitektur skaber de helt perfekte rammer for dit liv.

Du kan med andre ord være med til at hylde den gode arkitektur ved at indstille et byggeri til Næstved Kommunes præmiering af god arkitektur- og bygningsbevaring.

Næstved Kommunes Plan- og Erhvervsudvalg ønsker igen i år at sætte fokus på både moderne byggeri, særligt velbevarede bygninger samt anlæg som f.eks. pladser eller grønne parkrum af høj arkitektonisk kvalitet. Sidste år fik vi øjnene op for nogle fantastiske bygninger, bl.a. den restaurerede mølle ved Herluflille, som af frivillige ildsjæle er istandsat tro mod dens oprindelige form.

Derfor uddeler udvalget for tredje gang fire priser på Arkitekturens Dag:

– To arkitekturpriser – én til en bygning i Næstved by og én til en bygning i den resterende del af kommunen, hvor bygningen er ny, istandsat eller ombygget, eller til et by- og landskabsrum.

– To bevaringspriser – én til en bygning i Næstved by og én til en bygning i den resterende del af kommunen, hvor bygningen er opført før 1960 og fremstår velholdt eller er korrekt restaureret.

Tina Højlund Pedersen, formand for Plan- og Erhvervsudvalget, glæder sig til at sætte fokus på de spændende byggerier, som findes over alt i kommunen.

– Når der skabes god arkitektur, skabes der også gode rammer for det liv vi lever, hvilket kan forbedre vores livskvalitet. Desuden sikrer det også attraktive boliger både nu og for fremtiden. Jeg håber derfor, at Næstved Kommune på denne måde kan være med til at inspirere til, at der fokuseres på den arkitektoniske kvalitet i kommende byggeprojekter i både byen og på landet. Og at vi samtidig kan være med til at sikre en øget interesse for den bevaringsværdige byggekultur, som der findes så mange gode eksempler på i hele kommunen, lyder det fra Tina Højlund Pedersen.

Alle kan indstille
Alle kommunens borgere, foreninger og virksomheder kan indstille bygninger og anlæg til priserne. Man er velkommen til at indstille sin egen bolig, eller bare noget man har set.

Arkitekturens Dag er en international dag med fokus på arkitektur, der afholdes den første mandag i oktober. Præmieringen vil finde sted på denne dag ved en reception med deltagelse af ejere og arkitekter til kandidater til priserne, forslagsstillere, kommunens arkitekter, interesserede borgere og presse. Dommerkomiteen består af politikere og lokale arkitekter.

Læs mere om kriterierne for præmieringen, samt hvordan man kan indstille på www.naestved.dk/bolig-og-miljoe/byg/praemiering-af-god-arkitektur. Du kan både skrive dine forslag direkte til kommunen på byplan@naestved.dk eller på kommunens Facebookside.
Foruden en eksakt adresse må man meget gerne sende et billede af bygningen eller anlægget samt skrive et par linjer med begrundelse for indstillingen.

Kommunen skal have indstillingen senest den 15. juni 2020.

Den restaurerede mølle ved Herluflille er istandsat tro mod dens oprindelige form og sikrer et nyt lokalt miljø, da den bl.a. bruges som formidlingsprojekt for skoletjenesten, hvorfor den modtog Bevaringsprisen i 2019. Foto: Per Gliese