Bestyrelsen for Herlufsholm Skole har i dag på et ekstraordinært møde besluttet at træde tilbage.

Samtidig har bestyrelsesformand Torben Lowzow besluttet at indgive sin begæring om at blive fritaget for hvervet.

Det er i skolens interesse, at vi får ro om Herlufsholm. Arbejdet med at få valgt en ny bestyrelse, som skal sikre trivsel og en god skolegang for alle eleverne på skolen, er nu sat i værk. Vores medarbejdere fortjener også ro om deres dagligdag på skolen.

Skolen har i denne uge modtaget et partshøringsudkast fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som retter en hård kritik mod bestyrelsen og varsler en række sanktioner.

”Bestyrelsen er ikke enig i STUKs udkast til afgørelse og varslede sanktioner. Høringsskrivelsen vil blive besvaret af skolens ledelse og den nye bestyrelse. Bestyrelsen og skolens ledelse har valgt at
offentliggøre partshøringsudkastet på skolens hjemmeside.”

Bestyrelsens medlemmer fratræder snarest, og bestyrelsen igangsætter med det samme en proces for sammensætning af en ny bestyrelse i henhold til fundatsen.
Kilde

Foto: ABW