Du kan som borger i Næstved Kommune selv være med til at sørge for, at så meget glas som muligt genanvendes lokalt ved at aflevere dine tomme glasflasker og brugte syltetøjsglas i beholderne til glas.

Der er ingen begrænsning for, hvor mange gange glas kan genanvendes. Hvis glasset kommer i den rigtige beholder, kan det genanvendes igen og igen. Derfor er det vigtigt, at du smider dine tomme glasflasker, vinflasker og syltetøjsglas i genbrugsbeholderen til glas.

Næstved Kommune har siden marts 2020 kørt et forsøg ved 127 standpladser fordelt i både by og på land, hvor borgerne har sorteret emballageglas i en separat beholder i stedet for at blande glasset med metal og plast. Resultatet viser med al tydelighed, at det betaler sig at sortere, fortæller driftsansvarlig for affaldsområdet i Næstved Kommune, Gert Christensen.
– Forsøget viser, at vores borgere både kan og vil sortere. Vi kan se, at over 90 procent af glasemballagen kan genanvendes. Derudover har omkring 100 husstande på Halfdan Rasmussens Vej i

Næstved sorteret glas, og resultatet her er en pæn og ren fraktion. Det er godt, for vi vil gerne have så rene fraktioner som muligt, siger Gert Christensen
– Vi har tidligere i kommunen sorteret glas særskilt, og det har været et stort ønske fra borgerne at sortere mere. Vi håber, at de gode resultater fra forsøgene kan overføres, når alle husstande med den nye affaldsordning skal sortere glasset særskilt fra 1. juli, uddyber han.

En enkelt hank kan forurene et ton glas

Et flertal i Folketinget vedtog sidste sommer, at alle landets 98 kommuner skal sortere i de samme 10 typer affald. Den nye ændring skal hjælpe med at øge mængderne af sorteret affald til genanvendelse og nedbringe CO2-udledningen. Næstved Kommune er én blandt i alt fem kommuner på Sjælland, der i år satser på at være klar med udrulningen af den nye affaldsordning.

Det betyder, at alle borgere fra 1. juli skal sortere i følgende typer affald: Madaffald, restaffald, papir, pap, glas, metal, plast (både hård og blød plast), mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstiler. Som noget nyt skal metal, glas og plast – det man i fagsprog kalder MGP fraktion – ikke længere blandes, men sorteres adskilt.

Det vækker glæde hos virksomheden Reiling Glasrecycling på Næstved Havn, der modtager glas til sortering fra industrien, virksomheder og kommuner. Her er forventningen, at de vil modtage nogenlunde samme mængde glas, men at det vil være af langt bedre kvalitet.

– Vores udfordring er, at vi ikke kan afsætte glasset til vores kunder, hvis det ikke er rent. En hank fra en porcelænskop er nok til at forurene et ton glas. Derfor skal man lade være med at putte ting i, som ikke er glas, siger fabrikschef hos Reiling Glasrecycling, Jesper Blicher-Nordkvist.

– Jo dårligere borgerne er til at sortere, jo flere processer skal glasset igennem, og jo mere taber vi. Vi kan ikke undgå at få skidt med. Det ved vi. Men jo mindre skidt vi skal sortere fra, jo mere glas kan vi genanvende, konstaterer han.

Lokalt glasværk aftager 100.000 tons glas om året

Når glasset ankommer til Reiling Glasrecycling, knuses det, så alle urenheder som låg og poser sorteres fra. Glasset får derefter lov til at ligge en uges tid, hvor det komposterer, så eventuelle madrester og etiketter forsvinder, inden det gøres klar til de kunder, der skal aftage og genanvende glasset.

Du kan som borger i Næstved Kommune selv være med til at sørge for, at så meget glas som muligt genanvendes lokalt ved at aflevere dine tomme glasflasker og brugte syltetøjsglas i beholderne til glas. Ardagh Glass Holmegaard i Fensmark aftager i gennemsnit omkring 100.000 tons glas om året fra Reiling Glasrecycling, som de omsmelter og genanvender til nye husholdningsglas og flasker. Og glasværket kan ifølge økonomidirektør Kim Holmberg aftage endnu mere.

– Vi bruger cirka 140.000 tons glas om året i vores produktion, så vi bliver nødt til at importere fra udlandet. Det har været lidt faldende, hvor meget glas vi har kunne aftage lokalt på grund af MGP fraktionen, hvor metal, glas og plast blandes sammen. Det gør det sværere for os at anvende glasset, forklarer Kim Holmberg.

Håbet er derfor, at glasværket kan aftage endnu mere glas lokalt, når borgerne i Næstved Kommune fra 1. juli skal sortere metal, glas og plast separat. Det vil betyde, at glasværket skal importere mindre glas fra udlandet og samtidig kunne spare på CO2 regnskabet.

– Glasset bliver i bedre kvalitet, når det sorteres for sig selv. Det giver god mening, at man genanvender glasset lokalt, fastslår Kim Holmberg.
Den nye affaldsordning vil også betyde, at glasset fremover kan håndteres lokalt, og dermed undgår man at skulle sende fraktionen til finsortering i Polen. Det er fuldstændig i tråd med Næstved Kommunes mål om at reducere CO2-udledningen med 50 procent frem mod 2030.

Pressefoto