Socialistisk Folkeparti i Næstved
Formand Christoffer Jørgensen
Herluflillevej 44
Herluflille , Næstved
Tlf : 20894754