MEDLEMSiconDUI – Leg Og Virke Næstved
v/ Torben Hollmann
Tlf. 23 26 75 79

DUI på Facebook 

Aktiviteter for børn, unge og familier
Der er et gammelt mundheld, som siger, at når noget ”går legende let”, så går det godt. At lege sammen er en aktivitet, som vi ofte forbinder med børn, for voksne glemmer alt for ofte at lege.

Sådan behøver det ikke at være. DUI Leg Og Virke er en nonprofit organisation, der har som mål – gennem en række aktiviteter – at give børn og unge mulighed for selvstændig udvikling i samarbejde med andre mennesker. DUI Leg og Virkes værdier bygger på det fællesskab, der var varemærket for tidligere tiders arbejderbevægelse, som DUI er udsprunget af.

Da arbejderbevægelsen var en ny folkebevægelse, blev DUI stiftet. Det var i 1905, og en af stifterne var politikeren A.C. Meyer, som var medlem af det danske folketing fra 1895 til 1932. Han var en del af ledelsen af Socialdemokratisk Forbund, som senere blev til vor tids Socialdemokraterne.

duiUd i den friske luft
Dengang var der blandt arbejderbefolkningen en udbredt fattigdom og generelt dårlige levevilkår. Der var et stort behov for en ”legende” organisation, hvor både arbejderne, og ikke mindst deres børn og unge, kunne komme væk hjemme fra engang imellem.

For sundhedens skyld skulle børnene væk fra de små, kolde og fugtige baggårdslejligheder og ud til ”Leg Og Virke” sammen med andre børn og unge. Som bannerfører mod den usunde leg i baggårdene til glad leg, hvor der var lys og luft, voksede DUI, som senere – i 1968 – føjede Leg og Virke til sit navn.

DUI fik stor betydning gennem starten af 1900-tallet, og vi kan i dag læse spændende beretninger om den friske ungdomsorganisation, som fik gjort stærke kvinder og mænd ud af arbejderbørn og -unge, og som fik lært dem en masse om livets lysere sider. I dag er de beretninger overgået i historiebøgerne, som de blev fortalt af mange af dem, som har været med til at bygge vort samfund op til den velfærdsstat, vi ser som en selvfølge i dag.

DUI Virke og Leg har bevaret en løs tilknytning til arbejderbevægelsen og er i dag en selvstændig organisation med over 4.000 medlemmer fordelt i 70 lokalafdelinger og med over 800 frivillige medarbejdere.

dui2DUI i Næstved er noget for sig
Hvis du har fået lyst til at se og høre mere om DUI lokalt, og du bor i nærheden af Næstved, kan du ringe til Torben Hollmann på 23 26 75 79

DUI Næstveds hjemmeside er det muligt at danne sig et overblik over alle de spændende aktiviteter, der er til både til børn og unge.