Grønnegades Kaserne, Kulturcenter
Grønnegades Kaserne, Kulturcenter

Næstved Fotoklub
Formand Freddie Hansen
Horsebjergvej 14
4700 Næstved
Tlf. 55 73 18 51

c/o Grønnegades Kaserne bygning 10, lokale 219
Grønnegade 10
4700 Næstved
Tlf. 21 72 64 65

Bedste billeder
Næstved Fotoklub mødes hver torsdag kl. 19:30 på Grønnegades Kaserne.

De mange aktive medlemmer udstiller jævnligt deres bedste billeder, både på Grønnegade, men også i mange andre af omegnens kulturinstitutioner. Desuden afholder foreningen kurser og konkurrencer, gerne sammen med andre danske og udenlandske fotoklubber.

Konkurrencer og udstillinger koncentreres eller kategoriseres ofte i temaer, eksempelvis portrætter, natur eller manipulerede fotografier. Besøger du én af disse udstillinger, får du som regel mulighed for at give dit besyv med – vinderen findes nogle gange ved dommerafgørelse, andre gange ved publikumsafstemning.

naestved-fotoklub“Bring it on”
Næstved Fotoklub har bl.a. medvirket i Danish Digital, en international digital fotokonkurrence. Desuden har Næstved Fotoklub sin egen traditionsrige konkurrence – “The Golden” – også i digital form.

Medlemmer af Næstved Fotoklub besøger ikke sjældent andre fotoklubber for at vise hvad de kan, og kompetencerne rækker vidt.

Læs mere om konkurrencerne.

Historien
Næstved Fotoklub blev stiftet i 1941 – dengang som Næstved Smalfilm og Fotoklub. Stifterne var journalisterne K.R. Smith, Otto Elbo og Arne Rasmussen samt Assurandør Erik Andersen, og kontingentet blev fastsat til 2 kr. om måneden.

Fra starten blev der afholdt fotokonkurrencer. I praksis skulle det vise sig, at fotografiet havde større interesse end film, og foreningen blev derfor omdøbt.

I klubbens lange historie har der kun været tre æresmedlemmer: Borgen Paulsen, Freddie Hansen og Jørn Toxværd.

Klubben har gennem tiden haft flere hyggelige tilholdssteder og deler nu lokaler med en række andre foreninger i Grønnegade: Ældresagen, FOF Syd -og Vestsjælland, Grafikgalleriet, Amatørgeologisk Forening, LOF Næstved, Natteravnene, DOF Næstved m.fl.

Kontakt Næstved Fotoklub