Næstved Fjernvarme begynder at lægge fjernvarme i Åderup kvarteret og en del af Sydbyen fra næste år.

Næstved Fjernvarme havde 30. november modtaget underskrevne fjernvarmeaftaler fra mere end 60 procent af området i Åderup kvarteret og en del af Sydbyen – som lige nu får tilbudt fjernvarme for allerførste gang.

De 60% tilslutning til fjernvarme er beregnet ud fra hvor mange kvadratmeter, der er tilmeldt.

I alt har 1.141 husstande og virksomheder i området fået tilbudt fjernvarme. Af dem har 793 den 30. november underskrevet aftaler om at få leveret fjernvarme, når rørene er etableret.

Det er mere end nok til, at det store anlægsarbejde med at lægge fjernvarmerør i området bliver gennemført.

Det oplyser Næstved Fjernvarmes direktør Jens Andersen, der nu kan sætte flueben ved tilstrækkelig interesse for endnu en stor udvidelse af fjernvarmeområdet i Næstved.

I øjeblikket er Næstved Fjernvarme ved at være færdig med udvidelsen af fjernvarme i Grimstrup området. Her har næsten 70 procent meldt sig til – og der kommer løbende flere tilmeldinger.

– Vi er oprigtigt glade og taknemmelige for den varme modtagelse vores tilbud om fjernvarme har fået i de områder, som aldrig har haft fjernvarme før. Vi glæder os til at gå i gang fra april næste år i Åderup og en del af Sydbyen, siger direktør Jens Andersen.

Han oplever, at det både er Næstved Fjernvarmes tilbud om at blive tilsluttet gratis og valget af miljøvenlig varme, der har været med til at give så stor interesse for at blive tilmeldt fjernvarme.

Udvidelsen af fjernvarmen til de nye områder bliver efter den nuværende plan etableret i tre etaper fra april 2021 til april 2022.

Jens Andersen, direktør i Næstved Fjernvarme, som konverterer området ved Grimstrupvej fra naturgas til Fjernvarme. Pressefoto.