zbc logoZBC Næstved 
Handelsskolevej 3
4700 Næstved
Tlf. 55 78 88 88

ZBC på Facebook.

Topmoderne undervisning
Zealand Business College har afdelinger i Næstved, Ringsted og Vordingborg. I Næstved ligger hovedbygningen og det største auditorium med plads til 216 personer (plus 2 handicappladser). Det topmoderne auditorium er udstyret med surround sound og storskærm til både computerpræsentationer og film. Der er desuden trådløs internetforbindelse og strømstik under bordene.

I ZBC’s kantine i Næstved er der plads til 205 personer. Kantinen servicerer skolens mange studerende og ansatte med både sandwiches, varme retter, snacks og en stor salatbar.

I Næstved ligger også et uddannelsesbibliotek for elever, studerende og lærere, der kan søge information i bøger, tidsskrifter og på internettet.

hhx2Handelsgymnasiet i Næstved
På HHX/Handelsgymnasiet i Næstved kan du vælge mellem en lang række populære studieretninger, der giver adgang til videregående uddannelser i ind- og udland. Udover klassisk erhvervs- og samfundsøkonomi kan du vælge at specialisere dig i oplevelsesøkonomi, iværksætteri, medier, design og sprog, herunder kinesisk og spansk.

For at få adgang til handelsgymnasiet i Næstved skal du have afsluttet Folkeskolens 9. klasse og aflagt alle obligatoriske prøver. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk). Afslutter du grundskolen med 10. klasse, skal du også aflægge prøve i dansk, engelsk og matematik.

Der afholdes endvidere optagelsesprøver i Næstved. Prøven består af en elektronisk test i grundlæggende færdigheder i matematik, dansk og engelsk samt en opfølgende samtale med gymnasiets studievejledere. Læs mere her. 

EUD og EUX
Elever med interesse for det merkantile område kan vælge enten EUD Business, som er en tre-årig uddannelse med 1 år på skole, eller EUX Business, som er en 4-årig erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer (og dermed adgangsgivende til universitetet). Man kan afbryde uddannelsen efter to år og læse videre, eller man kan fortsætte i en praktikplads.

EUD Business uddanner til f.eks. salgsassistent og eventkoordinator. EUX Business rummer uddannelser til f.eks. kontorassistent og salgsassistent, men altså også til at læse videre på universitetet.

zbcAMU-kurser i Næstved
Endvidere udbydes en lang række AMU-kurser i Næstved. AMU-kurser er korte kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller sammensætte efter behov, så det er muligt at uddanne sig og passe et arbejde samtidigt. Nogle af AMU-kurserne giver merit til erhvervsudannelserne. Nogle AMU-kurser varer kun en enkelt dag, mens andre varer flere uger. Kurserne kan tages på fuldtid – dvs. hele dage – eller opdeles i mindre enheder helt ned til 2 lektioner pr. gang, men over en længere periode.

Du kan f.eks. vælge en lederuddannelse, som er målrettet til lederen, der ikke før har fået uddannelse i ledelse. Deltagerne får derfor en række værktøjer til at klare deres lederrolle i dagligdagen. Den praktiske og anvendelsesorienterede uddannelse benyttes af ledere fra alle brancher – både private og offentlige – eksempelvis værkførere, gruppeledere, teamledere og andre med en faglig baggrund. Uddannelsen kan også bruges af erfarne ledere, der har fået nye arbejds- og ledelsesfunktioner.

Kontakt ZBC