zbc logoZBC Næstved 
Handelsskolevej 3
4700 Næstved
Tlf. 55 78 88 88

ZBC på Facebook.

Topmoderne undervisning
Zealand Business College har afdelinger i Næstved, Ringsted og Vordingborg. I Næstved ligger hovedbygningen og det største auditorium med plads til 216 personer (plus 2 handicappladser). Det topmoderne auditorium er udstyret med surround sound og storskærm til både computerpræsentationer og film. Der er desuden trådløs internetforbindelse og strømstik under bordene.

I ZBC’s kantine i Næstved er der plads til 205 personer. Kantinen servicerer skolens mange studerende og ansatte med både sandwiches, varme retter, snacks og en stor salatbar.

I Næstved ligger også et uddannelsesbibliotek for elever, studerende og lærere, der kan søge information i bøger, tidsskrifter og på internettet.

hhx2Handelsgymnasiet i Næstved
På HHX/Handelsgymnasiet i Næstved kan du vælge mellem en lang række populære studieretninger, der giver adgang til videregående uddannelser i ind- og udland. Udover klassisk erhvervs- og samfundsøkonomi kan du vælge at specialisere dig i oplevelsesøkonomi, iværksætteri, medier, design og sprog, herunder kinesisk og spansk.

For at få adgang til handelsgymnasiet i Næstved skal du have afsluttet Folkeskolens 9. klasse og aflagt alle obligatoriske prøver. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk). Afslutter du grundskolen med 10. klasse, skal du også aflægge prøve i dansk, engelsk og matematik.

Der afholdes endvidere optagelsesprøver i Næstved. Prøven består af en elektronisk test i grundlæggende færdigheder i matematik, dansk og engelsk samt en opfølgende samtale med gymnasiets studievejledere.

EUD og EUX
Elever med interesse for det merkantile område kan vælge enten EUD Business, som er en tre-årig uddannelse med 1 år på skole, eller EUX Business, som er en 4-årig erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer (og dermed adgangsgivende til universitetet). Man kan afbryde uddannelsen efter to år og læse videre, eller man kan fortsætte i en praktikplads.

EUD Business uddanner til f.eks. salgsassistent og eventkoordinator. EUX Business rummer uddannelser til f.eks. kontorassistent og salgsassistent, men altså også til at læse videre på universitetet.

zbcAMU-kurser i Næstved
Endvidere udbydes en lang række AMU-kurser i Næstved. AMU-kurser er korte kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller sammensætte efter behov, så det er muligt at uddanne sig og passe et arbejde samtidigt. Nogle af AMU-kurserne giver merit til erhvervsudannelserne. Nogle AMU-kurser varer kun en enkelt dag, mens andre varer flere uger. Kurserne kan tages på fuldtid – dvs. hele dage – eller opdeles i mindre enheder helt ned til 2 lektioner pr. gang, men over en længere periode.

Du kan f.eks. vælge en lederuddannelse, som er målrettet til lederen, der ikke før har fået uddannelse i ledelse. Deltagerne får derfor en række værktøjer til at klare deres lederrolle i dagligdagen. Den praktiske og anvendelsesorienterede uddannelse benyttes af ledere fra alle brancher – både private og offentlige – eksempelvis værkførere, gruppeledere, teamledere og andre med en faglig baggrund. Uddannelsen kan også bruges af erfarne ledere, der har fået nye arbejds- og ledelsesfunktioner.

Kontakt ZBC


sølvpartner

Del på sociale medier