hindholm1Hindholm Privatskole
Hindholmvej 21
4250 Fuglebjerg
Tlf.: 55 45 31 14
privatskole@hindholm.dk

Følg Hindholm Privatskole på Facebook

Meld dit barn ind

Sjællands første højskole, idag privatskole
Hindholm Privatskole i Fuglebjerg blev grundlagt som højskole for mere end 150 år siden. Det var ægteparret Dorthea og Anders Stephansen der, stærkt inspireret af Grundtvigs skoletanker for folket, i 1852 etablerede Sjællands første højskole. Højskolens motto var dengang ”På Hindholm er menneskets forædling hovedsagen.” I 1916 var tiden løbet fra højskolen, og bygningerne blev lavet om til Hindholm Kost- og Dagskole. Denne fase varede indtil 1975, hvor man nedlagde kostafdelingen, herefter kom alle eleverne fra skolens nærområder.

hindholm2Ét spor på hvert klassetrin
Hindholm Privatskole er en fuldt udbygget fri grundskole, som tilbyder eleverne undervisning fra børnehaveklasse og op til 10. klasses afgangseksamen. Skolen har i alle årene haft et spor på hvert klassetrin. Det er dermed en overskuelig og tryg skole for de cirka 250 børn, der har Hindholm Privatskole som deres faste daglige holdepunkt.

Skolen er en selvejende institution, hvor den øverste myndighed er den årlige generalforsamling, som vælger forældrebestyrelsen samt ansætter skolens daglige ledelse.

Hindholm Privatskole ligger ud til Næstved Landevej i udkanten af landsbyen Fuglebjerg, der ligger nogenlunde lige midt mellem byerne Næstved og Slagelse. Nærmeste naboer er Hindholm Efterskole og Hjortholm Kostskole, der nærmest danner en uddannelsesklynge i de landlige sydsjællandske omgivelser.

Højt fagligt niveau
Hindholm Privatskole ser det som et mål med undervisningen, at den enkelte elev har et skoleliv, hvor hverdagens tryghed og glæde gør, at de medfødte evner og anlæg styrkes samt udvikles maksimalt. Elevens faglige og personlige udvikling styrkes, så det enkelte menneske både under skoleforløbet og efterfølgende har de bedste muligheder for at tage aktivt del i samfundet. Undervisningen skal styrke og udvikle elevernes alsidighed og selvstændighed, og Hindholm Privatskole er en skole, der tilstræber et højt fagligt niveau inden for alle fag.

hindholm3Fællesskabets styrke
I dagligdagen på skolen lærer alle eleverne at tage hensyn til andre mennesker, respektere forskellighederne og udvise den helt nødvendige medmenneskelige forståelse. På Hindholm Privatskole giver man eleverne en grundig indsigt i de værdier, der er grundlaget for det danske samfund og dets udvikling, ved at fremme deres forståelse af og respekt for den demokratiske tanke og dets nutidige danske udtryk.

På Hindholm Privatskole lærer eleverne om de særlige styrker, der findes i fællesskabet, og om hvor nødvendigt det fælles er for den enkelte. Et sådant fællesskab er klassen, der i et forpligtende samarbejde stræber efter at opfylde de opstillede mål for skoleforløbet. Det gøres blandt andet ved, at undervisningen foregår i et inspirerende og trygt miljø, der udfordrer den enkelte og fællesskabet til at yde det maksimale.

Kontakt Hindholm Privatskole

sølvpartner