liseLise Jørgensen, terapi og udvikling 
Rugvænget 28
4700 Næstved
Tlf. 20 11 35 56
E-mail: terapeut@lisejoergensen.dk
Medlem af Psykoterapeut Foreningen

Åbningstider
Efter aftale (ring 20 11 35 56)

Terapi med klang og dybde
Organisk Krops og Psykoterapeut Lise Jørgensen, som er kendt i Næstved fra sine mange års ansættelse som rådgiver i Kræftens Bekæmpelse i Dania, tilbyder terapi og udvikling fra sin egen praksis på Rugvænget 28, Næstved.

”Jeg har arbejdet med mennesker hele mit arbejdsliv – først som sygeplejerske, og de sidste mange år som terapeut, hvor jeg har hjulpet mange mennesker med at få det godt. Mange tror at de skal kunne klare deres problemer selv, men hvis man kunne det, så var problemerne nok løst for længe siden. Til gengæld er det min erfaring, at når man får den støtte, indsigt og forståelse man har brug for, så begynder man at få det bedre og finde sin vej”, siger Lise Jørgensen.

Enkeltpersoner, par og familier
Kernen i Lise Jørgensens virksomhed er terapi, parterapi, familiesamtaler, supervision og foredrag.

”Jeg har særlig erfaring med og indsigt i sorg og tab, livstruende sygdom og angst, kronisk syge og pårørende, efterladte og stressramte. Derudover har jeg arbejdet med ædru alkoholikere på Sankt Hans Hospital, og i 2010 åbnede jeg sammen med en kollega en TUBA afdeling i Næstved, som tilbyder terapi og rådgivning til Unge der er Børn af Alkoholikere. Det kan være meget belastende at vokse op i en misbrugsfamilie eller hos en psykisk syg, og det vil ofte give vanskeligheder senere i livet. Det er dog muligt at arbejde med det og af den vej få det bedre, for desværre går det ikke væk af sig selv”, siger Lise Jørgensen.

Desuden har Lise Jørgensen efteruddannelse indenfor chok / traume behandling.

Foredrag om tilgivelse
”De senere år jeg mange gange oplevet, hvordan tilgivelse kan forløse og befri svære traumer og låste konflikter, til fordel for den der lykkes med at tilgive. Derfor understøtter jeg gerne den proces for dem der ønsker dette. Jeg holder også gerne foredrag om tilgivelse, hvor jeg gennem eksempler giver inspiration og håb om at forandring er muligt, selv når det ser svært og håbløst ud. Hent folder 

”At tilgive er at sætte en fange fri, og opdage, at den, der var fangen var dig selv!” Citat af forfatterne Lewis Smedes.

Terapi der virker
”Det er vigtigt at terapi virker, og det er vigtigt at søge hjælp, når livet gør ondt, og bliver ved med det. Der er altid en vej, og det er nemmest når man ikke er alene om at finde den”, siger Lise Jørgensen, der har arbejdet som terapeut siden år 2000. Lise Jørgensen har selv produceret mange artikler og fået sit arbejde beskrevet i andres arbejder. Her kan du eksempelvis læse en artikel fra familiejournalen med overskriften ”Terapi, der virker!” 

Du kan læse mere på Lise Jørgensens hjemmeside: www.lisejoergensen.dk.